Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

19.01.2018 - LOMBAERTSKAPEL TE NOKERE WELDRA IN DE STEIGERS?

Exact 5 jaar geleden luidde Hultheim op deze website de alarmklok betreffende de precaire staat van de Lombaertskapel te Nokere, die in 1725 aan de knok van de Vijverdam-, Spichte- en Turkestraat was opgetrokken door de gebroeders Lombaert. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini-2/2013/147-18-01-2013-toekomstplannen-met-verleden (scroll naar beneden). Bij het bedehuisje stond toen een affiche met de aanvraag (d.d. 23.10.2012) van een stedenbouwkundige vergunning met het oog op restauratie. De administratieve molen draait traag en geduld is een schone deugd, maar 5 jaren later staat de Lombaertskapel er nog troostelozer bij, zoals blijkt uit onderstaande foto’s (situatie op 30.12.2017).

LOMBAERTSKAPEL 1 2017      LOMBAERTSKAPEL 2b 2017

Er schijnt evenwel licht in de duisternis! Op 30.11.2017 werd bij de kapel de toelating geafficheerd van het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen aan het Gemeentebestuur tot “restauratie van de Sint-Lombaertskapel (metselwerken, timmerwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenbepleistering, buitenbepleistering, bevloeringen, buitenschilderwerk)”. Een periode van 15 dagen stond open voor bezwaren. Deze termijn verliep op 15.12.2017. Bij ontstentenis van beroep staat derhalve hopelijk weinig nog een deugdelijke restauratie in de weg.

DANK AAN SPONSORS EN BESCHERMLEDEN !

Het jaarboek 2017 en het werkjaar 2018 zijn mogelijk dankzij de financiële steun van sponsors en beschermleden. Hultheim dankt ze uitdrukkelijk !

De volgende bestuurlijke overheden en bedrijven zijn dit jaar onze mecenassen. U vindt hun logo's met link naar hun websites opgelijst bij: ‘sponsors 2018’.

 1. DE SNERCK NV, Kruishoutem.
 2. GEMEENTEBESTUUR, Kruishoutem.
 3. HOF VAN CLEVE - GOOSSENS Peter, Kruishoutem.
 4. INTERSAN NV, Kruishoutem.
 5. ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL NV, Kruishoutem.
 6. PUR NATUR NV, Kruishoutem.
 7. RENSON VENTILATION NV, Waregem.
 8. VAN ASSCHE ELEKTRO NV, Zingem
 9. VAN DER BAUWHEDE VERANDA’S BVBA, Waregem.


Volgende personen en zelfstandige zaken zijn onze `beschermleden 2018´:

 1. BEELS Patrick, Kruishoutem
 2. CALLENS Kristof, Nokere
 3. CLAEYS Hervé, Nokere
 4. DE BAERE Gustaaf, Kruishoutem
 5. DE BAERE-BAERT Paul en Francine, Kruishoutem
 6. DE BEL Raoul, Kruishoutem
 7. DE CRAENE Guy Metselwerken, Nokere
 8. DE FEYTER Karlien, Kruishoutem
 9. DE POORTERE Edwin, Kruishoutem
 10. DE ROECK Magdalena, Kruishoutem
 11. DEPOURCQ Josephine, Kruishoutem
 12. D’HUYVETTER Albert, Deinze
 13. FEYS José,  Deinze
 14. FOLLENS Lut, Wannegem-Lede
 15. GOEMINNE Alfred, Ruddervoorde
 16. KRUISHOUTEMS ZAKENKANTOOR, Kruishoutem
 17. LEVRAU Jacques, Kruishoutem
 18. MEIRLAEN Guy, Kruishoutem
 19. MEIRSSCHAUT Jan, Kruishoutem
 20. MERCHIE Marie-Louise, Antwerpen
 21. MERCHIERS Laurent, Kruishoutem
 22. STEUPERAERT Paul, Le Faget (France)
 23. TIJTGAT Marc, Kruishoutem
 24. VAN ASSCHE Guy, Deinze
 25. VAN CAENEGEM-VAN CAENEGEM bvba, Kruishoutem
 26. VAN CAUWENBERGHE Marc, Nokere
 27. VAN DEN ABEELE Valère, Machelen-Zulte
 28. VAN PARYS Gert, Kruishoutem
 29. VANHOUTTEGHEM Chris, Kruishoutem
 30. VERZELE Hannelore, Kruishoutem
 31. VERZELE Joop, Kruishoutem
 32. WEYTENS-VAN ASSCHE Carlos en Nadine, Kruishoutem
 33. WITTEBROODT Dirk, Wannegem-Lede

06.01.2018 - WREED ONGELUK IN DE KERK VAN KRUISHOUTEM !

kerk kruishoutem regen130 jaar geleden maakte de pers melding van een dodelijk ongeluk … in de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem (foto Zo Zon Kruishoutem). Het malheur had zich voorgedaan het jaareinde voordien, nota bene op de Dag der Onschuldige Kinderen (28.12.1887): "Wreed ongeluk te Kruishoutem. Verleden week woensdag om 1 uur namiddag zijn twee schilders, Auguste De Rooze en Karel Van den Berghe, die aan het werken waren in het Koor der Kerk, plotseling ten gronde gevallen op eene hoogte van ongeveer 15 meters. Schrikkelijk was hun toestand, veel tranen wierden er gestort op het zien van dien twee ongelukkige huisvaders. Terstond wierd het H. Oliesel hun toebediend en daarna in de sacristij gedragen, waar de eene zonder nog een teeken van kennis gegeven te hebben, overleden is om 8 ½ van den avond, bijgestaan en bezorgd door vele brave en medelijdende menschen die niet ophielden van bidden voor den ongelukkigen. De andere is gedragen naar het Hospitaal; alhoewel erg gewond, mag men verhopen dat hij reeds buiten gevaar is.” (De werkman - 06.01.1888).

30.12.2017 - HET HEEMKUNDIG OVERZICHT VAN 2017

fanfare jaaroverzicht  award jaaroverzicht

De eindejaarsperiode leidt traditioneel tot terugblikken op het afgelopen jaar. Het heemkundig jaaroverzicht 2017 van de Eiergemeente vindt u  op: Anno Domini 2017. U beleeft het allemaal alsof het gisteren was gebeurd. Hultheim wenst u een vredevol en gezond 2018 toe. Ons verleden hebben we, onze toekomst maken we. 

fusie jaaroverzicht  omd jaaroverzicht2017