Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

19.05.2017 - MEN CREPEERDE VAN DE HONGER TE CRUYSHAUTEM

kreperen van de honger

Halverwege de negentiende eeuw was Vlaanderen een achtergesteld gebied: werkloosheid, honger, drankzucht, ongeletterdheid, marginaliteit, hoge mortaliteitscijfers: het was het lot van het merendeel van de bevolking. Kruishoutem was geen uitzondering.

Een persverslag van 170 jaar geleden: “Deezer dagen kwam men den eerw. Heer pastor van Cruyshautem verwittigen dat eenen armen uytgehongerden man op het punt was van te bezwyken. Den agtbaeren geestelyken snelt naer den zielbraekenden, en heeft nauwelyks den tyd om hem het H. Olyssel toe te dienen. Onmiddellyk na dit H. sakrament der stervende te hebben ontvangen, is den ellendigen aen de gevolgen van den honger omgekomen. Van daer moest den pastor zich by eenen anderen uytgehongerden begeeven, om hem ook den laetsten troost van den godsdienst toe te dienen; maer, vooraleer den geestelyken aen de hut van de ongelukkigen was, ontving hy reeds de tyding dat nog een slagtoffer van den aengroeyenden voorspoed van Belgiën, het getal der uytgehongerde was gaen vermeerderen. Terzelvder tyd bragt men het berigt aen dat eenen derden uytgehongerden kwam te bezwyken. Dergelyke hertscheurende tooneelen ontvangt men dagelyks uyt verscheyde streeken onzer Vlaenderen.”  (Den denderbode, 23.05.1847).

12.05.2017 - DE BORST VERPLETTERD

paard en kar

Een dodelijk werkongeval 105 jaar geleden: “HUISSE - De borst verpletterd. In deze gemeente is een doodelijk ongeluk gebeurd. Cyriel D’Hondt, 16 jaar en half oud, knecht bij De Keukelaer, kwam met een geladen wagen van de pannenbakkerij van Cruyshautem gereden. Hij zat op den dissel. Op den wijk Kapellen verloor hij het evenwicht en viel tusschen den kantsteen van het gaanpad en het wiel. De arme jongen werd de borst verpletterd. Hij bleef op den slag dood.“ (Vaderland - 30.05.1912).

De pannenbakkerij waarvan sprake was gelegen bij het Kasteel van Ayshove/Kruishoutem (Colijnstraat).  Oorspronkelijk was het een stenenbakkerij, opgericht in 1811 door kasteelheer Charles van der Meere, de voorlaatste Graaf van Kruishoutem. In 1887 werd de exploitatie verruimd naar stenen- en pannenbakkerij. Het bedrijf bleef operationeel tot na WO II om in de 60-jaren gesloopt te worden.

05.05.2017 - IN MEMORIAM JOHAN VAN CAUWENBERGHE

Johan VC

Een maand geleden ontviel ons meester-muzikant Johan Van Cauwenberghe. Hij werd net geen 71 jaar. Johan was medestichter en een zeer gewaardeerd bestuurs- en redactieraadslid van de Heem- en Geschiedkundige kring Hultheim. Hij was (mede-)auteur in verschillende jaarboeken. Samen met erevoorzitter Raoul De Bel begeleidde hij gedurende meerdere jaren de leerlingen van de gemeenteschool bij hun Kruishoutemse kastelentochten. Johan muntte vooral uit in het bedenken en organiseren van - niet toevalligerwijze  - onze meest succesvolle activiteiten: de tentoonstelling van Kerststallen, Kerstkaarten en Nieuwjaarsbrieven in de Sint-Gabriëlkerk (2012), Open Monumentendag in de Sint-Dionysiuskerk rond de figuur van componist Leo Van Gheluwe (2014), met Sabine Cordier de muzikale omlijsting van het jaarboek 2014 met liedjes uit WO I.

Hultheim wenst Noëlla, Bart en Caroline, Tim en Marie, James, Timon en Indi, de families Van Cauwenberghe-Alluyn en Balduck-Pauwels, en zijn talrijke vrienden veel sterkte toe. Quand il est mort le poète, tous ses amis pleuraient. Johan blijft in onze harten.

OPROEP AAN DE BEVOLKING - DE TRAM

tram kruishoutem

De Hultheim-auteurs broeden op artikels allerhande voor alweer een nieuw jaarboek. En misschien kan u daarbij wel een rol spelen: een vergeeld krantenartikel, een vergeten foto, een verhaal, een getuigenis, het kan allemaal helpen.

Momenteel zijn we aan het werken aan o.a. de  tram Deinze-Oudenaarde die van 1888 tot 1943 door de Marolle, Kruishoutem en Wannegem stoomde. Heeft u foto’s, uurroosters, affiches, krantenartikels? We scannen ze in en geven u het origineel binnen de week terug. Of heeft u er een verhaal, een anekdote over te vertellen?  Neem contact op met Edwin De Borggraeve: tel. 09/383 51 60 (na kantooruren), of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

21.04.2017 - NIET HEEL PLEZIERIG

landbouwer

Als Eiergemeente heeft Kruishoutem zijn eer steeds hoog gehouden. We organiseerden niet alleen zelf een eiermarkt, we zonden onze zonen en dochters tevens uit naar naburige markten, zo ook naar Waregem. Daar naartoe gaan, was één ding. Er arriveren zonder omelet, een ander.

Een getuigenis van 105 jaar geleden: NIET HEEL PLEZIERIG - Zaterdag morgend vroeg kwam de landbouwer Remi Claeys van Kruishoutem te voet naar de markt (te Waregem) met eene mand op den rug gebonden, bevattende 200 eieren. Op de wijk Eertbrugge (nu gekend als t’ Jagerke) langs de groote baan werd hij nabij de woning van Jules De Waele door een wielrijder omgeworpen. De landbouwer had maar weinig letsel bekomen, doch al zijne eieren waren gebroken.” (Gazette van Brugge - 21.02.1912).