Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

20.10.2017 - BANDIETEN IN NOKERE !

vastgebonden vrouwe

’t Was gevaarlijk om patatten te verkopen in Nokere 120 jaar geleden. ’t Gebeurde aan den Nellekenskeer: “In de gemeente Nokere (Gent) werd dijnsdag het volgende bandietenstuk uitgevoerd. In den voormiddag kwamen twee welgekleede mannen vragen om aardappelen te koopen bij zekeren Coppens. De vrouw was alleen thuis met eenen werkman. ’s Middags kwamen de twee personen terug. Zij staken de vrouw eenen prop in de mond en bonden haar aan eenen stoel. Vervolgens braken zij de kas open en stolen eene som van 500 fr. Toen de werkman terugkwam, vond hij vrouw Coppens nog op den stoel zitten. De policie doet ieverige opzoekingen om de twee schurken te ontdekken.” (Den denderbode - 31 oktober 1897). 

06.10.2017 - ‘WIENS KRUIS ? IN 15 STATIES’ TE LEDE

kerk lede 1   kerk lede 2

Ter gelegenheid van de oktoberkermis huisvest de Sint-Dionysiuskerk te Lede de tentoonstelling ‘Wiens kruis? In 15 staties'  van Roland Van Rostenberghe. Het betreft een hedendaagse uitwerking van de kruisweg, met symboliek uit deze tijd van ‘oorlog en vrede’: de aanslagen, de hulpverlening, … . De kunstschilder geeft een duiding tijdens de opening op vrijdag 6 oktober (19u00). De exhibitie is toegankelijk tijdens de weekends van 7-8 en 14-15 oktober, telkens van 14u tot 18u. Een organisatie van kerkraad Lede en werkgroep ‘Leo en zijn orgel’. Info bij Aimé Deconinck, 0475 975 123.

22.09.2017 - DOOD GEBLIKSEMD !

bliksem boom

Ga voor de bliksem nooit schuilen onder een boom. Dat weet het kleinste kind. 125 jaar geleden echter was dit volslagen onbekend voor de inboorlingen van Nokere, zoals blijkt uit volgend persverslag: “Het onweder van Dijnsdag avond heeft, gelijk het te vreezen was, hier en daar verwoestingen veroorzaakt. (…) Te Huysse, was een inboorling van Nokere, sedert eenigen tijd in het klooster te Kruishautem verblijvende, nog op de baan. Door het onweder verrast, verschool de man zich onder eenen trunk. Des anderdaags vond men hem levenloos onder den trunk liggen, naar alle waarschijnelijkheid door den bliksem getroffen, want op eenige meters van daar was er een kanadaboom aan splinters geslagen.” (Den denderbode - 02.10.1892).  

15.09.2017 - EEN BEROUWVOLLE ZONDAAR

stroper rechtbank

Pensjagen was vroeger de hobby van de kleine man. Een konijntje vangen of een haasje strikken was echter tegen de  wet. Zo nu en dan mocht men het gaan uitleggen voor de juge. Zo ook een Kruishoutemnaar 120 jaar geleden: “Een persoon van Kruishoutem wordt door de rechtbank van Gent voorwaardelijk verwezen tot eene boet wegens jachtmisdrijf. ‘Ge zult uwe boet niet moeten betalen, indien ge binnen de vijf jaar niet terugkomt’, zegt de rechter. ‘Nooit meer, mijnheer de voorzitter, nooit meer’, roept de betichte, dat heel de zaal weergalmt, ‘merci, mijnheeren, merci, merci’. De betichte verwijdert zich, altijd maar ‘merci’ roepende.” (De Gazette van Kortrijk - 09 september 1897). 

OMD 2017 - KASTEELDOMEIN KRUISHOUTEM EXCLUSIEF OPEN !

Ayshove Paasmaandag 2009 13 web   OMD 2017 tuin

N.a.v. Open Monumentendag 2017 gaan de poorten van het kasteeldomein van Kruishoutem op zondag 10 september eenmalig open. De waterburcht, ooit het centrum van de heerlijkheid Ayshove en van het graafschap Cruyshautem, heeft een eeuwenlang en kleurrijk verleden, waarin verschillende adellijke geslachten elkaar opvolgden. U maakt kennis van de geschiedenis van het domein en van zijn bewoners tijdens gidsbeurten (enkel) om 10u00, 13u30’ en om 15u00. Vrij wandelen is niet toegelaten.

Start: aan ingang kasteelpark - hoek Kasteelstraat en Colijnstraat. Parking: Colijnstraat, weide Kasteelstraat rechtover kasteel, en op wandelsafstand in het centrum van Kruishoutem (markt, Kerkhofweg en Nieuw Plein). Inkom gratis. Meerkleuren brochure te verkrijgen na gidsbeurt.

Organisatie: heem- en geschiedkundige kring Hultheim i.s.m. gemeentebestuur Kruishoutem.