Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

01.11.2016 - KERKHOFBLOMMEN EN FUNERAIR ERFGOED

grafsteen    baron  grafkelder

Op Allerheiligen herdenken we onze dierbaren die er niet meer zijn. Kerkhofblommen op graven. 

De begraafplaats van Kruishoutem werd 168 jaar geleden - in 1848 - aangelegd als alternatief voor het te drassige kerkhof rondom de toenmalige romaanse Sint-Eligiuskerk, waar “in het maeken der grafsteden dikwyls geraemten zich hebben vertoont en opgeleverd waer het vleesch van de beenderen maer gedeeltelyk was afgerot … “. De zoektocht naar een dodenakker in drogere grond was geen sinecure. Men deed er bijna een kwarteeuw over om naast de dekenij te belanden op een perceel van burggraaf Pierre Charles Joseph Desmanet de Biesme (1793-1865), de toenmalige bewoner van Ayshove kasteel. In  ruil voor de schenking van de grond werd voor hem en zijn echtgenote Eugénie Désirée vander Meere (1795-1871) op het kerkhof een neogotische grafkapel gebouwd. Architect van dienst was Pierre Nicolas Croquison, die in 1855 ook de nieuwe, neogotische kerk zou ontwerpen. Onder de kapel bevinden zich twee grafstenen, van zoon Fréderic Charles (1831-1902) en dochter Julie Angélique Eugénie (1829-1913).

Zie brochure OMD 2016: ‘Rondom de toren’.

JAARBOEK HULTHEIM IN HET KRISTAL !

De persen draaien in drukkerij EMKA op volle toeren. Hultheims 15de jaarboek - meteen een kristallen editie - komt eraan !  Via deze site, facebook, ’t Eierdopje en een aan huis bedeelde flyer houden we u op de hoogte. Kriebelen de centjes in uwen portemonnee? Geen nood, voorinschrijven kan nu al ! Het boek wordt voorgesteld op vrijdag 9 december in CC De Mastbloem.

€28 tot 27 november 2016 door storting op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding ‘jaarboek 2016’ + naam, voornaam en adres. Vanaf 28 november: €30. Bij verzending per post: + €7. Beschermleden: €50 (waarvoor jaarboek + vermelding in boek en op website).

    raoul jaarboek   jaarboek groepsfoto

Volgende bijdrages staan op het menu (onder voorbehoud):

 1. De heren van Ayshove in de 15de eeuw - Rik Castelain
 2. Bevolking en grondbezit te Nokere in de 16de eeuw - René De Clercq
 3. Transcriptie van het 20ste penningcohier van Nokere (1571) - René De Clercq
 4. De haardentelling van Nokere van 16 oktober 1600 - René De Clercq
 5. De Sint-Dionysiuskerk te Wannegem-Lede: uitrusting van het kerkgebouw - Patrick Devos
 6. De samenzwering van een stelletje klaplopers. Hoe een Kruishoutemse dandy de eerste Koning der Belgen wou elimineren - Edwin De Borggraeve
 7. 110 jaar Patronage - Edwin De Borggraeve
 8. Eeuwelingen - Rudy Gheysens
 9. Ze sneuvelden voor ons in 1916 - Raoul De Bel en Edwin De Borggraeve
 10. Uit het oorlogsdagboek van Theofiel Haeck. Het oorlogsverhaal van een Kruishoutemse Zivilarbeiter - Juul Desmet
 11. Daniël Heffinck en De Vlaamsche Leeuw - Roland Broekaert
 12. Een hellend vlak. Kruishoutemnaar Daniël Heffinck in het Vlaanderen van de Eerste Wereldoorlog - Martine Vanwelden
 13. Rietje Cleve: Kruishoutemse kluizenaar wordt wereldberoemd! - Chris Van der Meeren
 14. Zoals de ouden zongen. Uit de Kruishoutemse taaltuin geplukt - Laurent Torck en Marc de Bel
 15. Uit de oude doos: messentrekkers en handbijlzwaaiers aan de Karreweg
 16. Vroeger en nu: het Passionistenklooster aan de Marolle
 17. Kruishoutemse kruimels: Nokerse wildstroperij

14.10.2016 - EEN PERDSJAFFE IP DE TOTTE

PERDSJAFFEKruishoutemnaren zijn vriendelijke mensen. Dat weet men zelfs tot in Zingem.

Let wel, dat is niet altijd zo geweest. 160 jaar geleden bijvoorbeeld: “In de nacht van 13 op 14 van deze maand was de gemeente Cruyshautem het toneel van een poging tot moord. De genaamde Ch. Callier, timmerman te Wanneghem-Lede, werd op de grote baan van Cruyshautem naar Audenarde aangevallen door een persoon die hem een hoofdwonde aanbracht. De ongelukkige werd de volgende ochtend bloedend en uitgestrekt op de grond aangetroffen. De dader werd gearresteerd”. (Le Courrier de l’Escaut, 20 oktober 1856). 

ACHT EEUWEN STAMBOOM FAMILIE VAN MEIRHAEGHE GEBOEKSTAAFD

familievereniging Van Meirhaeghe   herman Van Merihaeghe

40 jaar research leidde onlangs tot een genealogisch titanenwerk, van de hand van Hultheim-auteur Herman Meirhaeghe. Enige tijd geleden lanceerde Herman reeds de voortreffelijke familiewebsite (http://familievereniging-van-meirhaeghe.be/index.php/nl/), nu komt hij voor de proppen met een struise papieren tweeling van 2,5 kg en 850 blz !

Boek 1, dat 403 pagina’s telt, bevat Deel I van de Van Meirhaeghe-genealogie en situeert zich in het Oudenaardse, in en rond de familiebakermat Wortegem. Dit deel vertelt het verhaal van àlle Van Meirhaeghes die tussen 1200 en begin 1800 geleefd hebben. Boek 2, dat 440 blz telt, valt uiteen in twee hoofdstukken. Deel II brengt de West-Vlaamse tak in kaart. Deze struik schoot aldaar wortel nadat Jan Van Meirhaeghe in 1635 van Nokere naar Kanegem verhuisde. Deel III bevat de stamreeksen van de Van Meirhaeghes die niet tot de Kanegemse tak behoren. Deze gegevens omspannen de periode 1800-1850 tot op vandaag.

Het werk is bij de auteur te bekomen na overschrijving van 35 € op rekeningnummer BE 61 8900 2433 5917, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer + ’stamboek’.

23.09.2016 - WAAR IS DE GROT ?

school marolle    grot marolle

Dreigt de Marolle twee van zijn Kruishoutemse Curiosa kwijt te raken ? De verkoop van het vroegere schoolgebouw zal ertoe leiden dat bij afbraak het laatste zichtbare litteken van de Eerste Wereldoorlog zal verdwijnen. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/34-openluchtklassen-avant-la-lettre-deinsesteenweg-marolle.

Dit jaar ging het Passionistenklooster tegen de vlakte. Samen met het klooster verdween de Mariagrot. Deze werd in 1954 naar aanleiding van het Mariajaar op initiatief van overste Pater Achiel Bral in de hoek van de tuin opgetrokken. 80.000 kg rotsblokken vormden een grot van 20 meter lengte en tot 3,50 meter hoog. De bidplaats werd op zondag 21 november 1954, n.a.v. het feest van O.L. Vrouw Opdracht, ingezegend en in 1987 gerestaureerd. 

De nieuwe eigenaar van de site voorzag in zijn plannen de verplaatsing van de grot naar de rechterzijde van de Sint-Gabriëlkerk. De vraag stelt zich of dit nobel voornemen nog gestalte zal krijgen.