Anno Domini 2017

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

22.09.2017 - DOOD GEBLIKSEMD !

bliksem boom

Ga voor de bliksem nooit schuilen onder een boom. Dat weet het kleinste kind. 125 jaar geleden echter was dit volslagen onbekend voor de inboorlingen van Nokere, zoals blijkt uit volgend persverslag: “Het onweder van Dijnsdag avond heeft, gelijk het te vreezen was, hier en daar verwoestingen veroorzaakt. (…) Te Huysse, was een inboorling van Nokere, sedert eenigen tijd in het klooster te Kruishautem verblijvende, nog op de baan. Door het onweder verrast, verschool de man zich onder eenen trunk. Des anderdaags vond men hem levenloos onder den trunk liggen, naar alle waarschijnelijkheid door den bliksem getroffen, want op eenige meters van daar was er een kanadaboom aan splinters geslagen.” (Den denderbode - 02.10.1892).  

15.09.2017 - EEN BEROUWVOLLE ZONDAAR

stroper rechtbank

Pensjagen was vroeger de hobby van de kleine man. Een konijntje vangen of een haasje strikken was echter tegen de  wet. Zo nu en dan mocht men het gaan uitleggen voor de juge. Zo ook een Kruishoutemnaar 120 jaar geleden: “Een persoon van Kruishoutem wordt door de rechtbank van Gent voorwaardelijk verwezen tot eene boet wegens jachtmisdrijf. ‘Ge zult uwe boet niet moeten betalen, indien ge binnen de vijf jaar niet terugkomt’, zegt de rechter. ‘Nooit meer, mijnheer de voorzitter, nooit meer’, roept de betichte, dat heel de zaal weergalmt, ‘merci, mijnheeren, merci, merci’. De betichte verwijdert zich, altijd maar ‘merci’ roepende.” (De Gazette van Kortrijk - 09 september 1897). 

18.08.2017 - AL SPELENDE MET EEN STEKSKEN

spelen met stekskes

Het was spelen met vuur te Nokere, 140 jaar geleden: “Den 18 dezer, rond  1 uur na noen, is te Nokere een brand uitgebersten en heeft een huis, schuur en stalling in asch gelegd : twee koeien, een kalf en het landbouwgereedschap zijn de prooi der vlammen geworden. Het huis was bewoond door B. Velghe, eigenaar en landbouwer aldaar. Het vuur is in de stalling ontstaan en werd veroorzaakt door een kind van den eigenaar, aan het stroo, al spelende met een steksken, in de afwezigheid zijner ouders. Het verlies wordt op de som van 5.450 fr. (135€) geschat, en is door verzekering gedekt.” (Het Handelsblad van Antwerpen - 21.08.1877).

11.08.2017 - LAATSTE LITTEKEN EERSTE WERELDOORLOG VERDWENEN

School marolle verdwijnt

De Marolle ondergaat een  face lift.

Na het klooster en de Mariagrot (zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/43-de-lourdesgrot-passionistenstraat-marolle°) is nu ook een tweede ‘Kruishoutems Curiosum’  uit het straatbeeld verdwenen.  De Marolleschool, waar generaties het ABC, de vierkantswortel en de stelling van Piet Agoras onder de knie kregen, is niet meer. 

Hiermee verdwijnt de laatste site in Kruishoutem die nog aanschouwelijk verwees naar de Eerste Wereldoorlog. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/34-openluchtklassen-avant-la-lettre-deinsesteenweg-marolle. (foto Marianne Thienpont).

28.07.2017 - OBUS ONTDEKT TE CRUYSHAUTEM

obus

De bevrijding van onze gemeente op het einde van de Eerste Wereldoorlog verliep niet zonder slag of stoot. Toen de Amerikaans 37ste US Division op 31 oktober 1918 vanuit Olsene de aanval inzette op Kruishoutem, werd ze hardnekkig bestookt door Duits afweergeschut.

Negen jaar na de Wapenstilstand, nu 90 jaar geleden, vond men van die veldslag nog sporen terug in de Kruishoutemse bodem: “Door een aardewerker werkzaam langs den steenweg wijk ‘(Aaishove)Dries’ werd er in een gracht een obus ontdekt. Denkelijk werd dit moordtuig aldaar verlaten door de Duitschers tijdens hun aftocht in 1918.” (De Volksstem - 24 juli 1927). 

19.07.2017 - 80 JAAR GELEDEN: BELGEN TEGEN FRANSEN IN TOUR DE FRANCE

ronde van frankrijk 1937

19 juillet 1937. Col de Peyresourde. 15de rit in de Ronde van Frankrijk, van Luchon naar Pau met 4 zware cols: Peyresourde, Aspin, Tourmalet en Aubisque. De Belgische ploeg attaqueert  van bij de start om de Fransman Roger Lapébie - na Sylvère Maes tweede in de rangschikking - nog meer in het verlies te rijden. Op de Peyresourde leidt Kruishoutemnaar Jules Lowie - 5de in de Tour van 1935 - de cadans voor Sylvère Maes, Félicien Vervaecke, Marcel Kint, de Spaanse berggeit Julian Berrendero Martin, de Fransman Pierre Gallien en Ward Vissers. Lapébie weet die dag de schade te beperken; op achterstand gereden, klampt hij zich op elke berg vast aan de volgwagens van zijn Franse compatriotes. Hij wordt amper beboet.

In de volgende rit van Pau naar Bordeaux is het de beurt aan de Fransen om ten aanval te trekken. De achtervolgende Belgen worden opgehouden aan een spoorweg voor een trein die niet komt opdagen … Onderweg zijn ze door het chauvinistische Franse publiek uitgejouwd, bespuugd, bedreigd en bestookt met stenen en peper.

De dag erna verlaat de Belgische ploeg - met gele truidrager Sylvère Maes - de Tour. Sportminnend België staat op zijn kop. Onze Jules Lowie staat op dat moment 8ste in de klassering. In 1938 zal hij de rittenwedstrijd Parijs-Nice winnen en in de Tour als 7de eindigen op 48'56" van de Italiaanse championissimo  Gino Bartali. Sylvère Maes zal in 1939 de Ronde winnen. In die Tour wordt Lowie nog voor het hooggebergte uitgeschakeld door een vreselijke val in de Landes. Daarna is het dertig jaar wachten tot nog ’s een Belg het geel naar huis brengt. Diens naam: Eddy Merckx.

 

Zie ook:

  • DE BORGGRAEVE Edwin, De Tours de Force van Jules Lowie, jaarboek Hultheim 2015, p.199-233.