Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

10.08.2018 - DE PLAAG DER VLAAMSCHE DORPEN

Egyptische oftalmie is een bacteriologische ontsteking van de oogvliezen. Ernstige infecties leiden tot korrelvorming - kleine abcessen - op de ogen, beschadiging van het hoornvlies, etter en verzwering die kan leiden tot blindheid. De uiterst besmettelijke ziekte werd in Europa binnengebracht door ex-legionairs van de Grande Armée van Napoleon na diens Egypte-campagne (1798-1801).

Egyptische oftalmie

In 1817-1818 werden niet minder dan 1.970 soldaten met de aandoening opgenomen in het militair ziekenhuis in Gent. Een strikte hygiëne van de lokalen, het reinigen van de ogen met koud water, ontsmetten van klederen en beddengoed, het in quarantaine houden van de zieken waren probate middelen om de epidemie in te perken. Maar, 110 jaar geleden was de ziekte nog niet uitgeroeid in Vlaanderen, ook niet in Cruyshautem: “De plaag der Vlaamsche dorpen - In den laatsten tijd is de korreloogziekte - eene wezenlijke plaag welke de Vlaamsche buitenbevolking jaren lang geteisterd heeft - verminderd. Dr. Van Waesberghe (Gent) heeft in verschillende gemeenten van zijn opzichtgebied eene aanzienlijke vermindering der kwaal waargenomen. Behalve in de gemeente Vurste heeft hij in den loop des jaars geen echte besmetting van korreloogziekte aangetroffen. Te Adegem, Baelegem, Eecke, Olsene, Saffelaere, Waerschoot, Astene, Assenede, enz. hebben de school- en gemeenteoverheden volkomen hunnen plicht begrepen en vervullen zij hem om de ziekte te bestrijden. Te Bouchaute is het voldoende geweest de schoolkinderen te vergaderen in ruime, verlichte en goed verluchte lokalen om eene waarlijk merkwaardige verandering te bewerken in ’t opzicht van de algemeene gezondheid der kinderen en bijzonderlijk in opzicht der oogziekten. Te Gotthem is de ziekte ook aan ’t afnemen, alsook te Zulte. In het opzichtgebied Cruyshautem (Dr. Van Meirhaeghe) werden het vorige jaar 230 gevallen van korreloogziekte waargenomen; 150 genezingen werden vastgesteld. Daaraan ziet men dat, zoo de plaag verminderd is, zij nog verre is van uitgeroeid te wezen, en het is te hopen dat gemeentebesturen voortdurend hunnen medewerking aan den geneeskundigen dienst zullen verlenen.” (Het Laatste Nieuws - 06.08.1908).

 

13.07.2018 - TREIN STOPT VOOR RENNERS

trein stopt voor tour de france

Tour de France 18 juillet 1938. 11de etappe van Montpellier naar Marseille. Laten de Belgen in 1937 nog de slagbomen voor zich neervallen in de rit naar Bordeaux, het jaar daarna is het de locomotief die moet wachten. De eerste die ‘den travers’ oversteekt, is de Franse cadet Yvan Marie, gevolgd door de Duitser Otto Weckerling. Rechts ervan met nr. 7 de Nokerse Flandrien Jules Lowie met links achter hem Gino Bartali (nr.13). Links midden achter het paaltje gele truidrager Félicien Vervaecke met François Neuville. Uiterst links Marcel Kint. De Italiaan Bartali wint de Ronde 1938, Jules Lowie wordt 7de (foto-archief Willy Lowie).

06.07.2018 - HIPPO.WAR TENTOONSTELLING TE WAREGEM

Hippowar

HIPPO = Oudgrieks voor 'paard'. WAR = Waregem en de verwijzing naar het Engelse woord voor ‘oorlog’. Sinds 11.11.2017 heeft HIPPO.WAR, het Waregemse bezoekerscentrum over de Eerste Wereldoorlog, zijn deuren geopend met een tentoonstelling, opgebouwd omheen 2 thema’s: 

  • Het paard tijdens WOI. De edele viervoeter speelde in 14-18 een gewichtige rol: bevoorrading, trekken van affuiten, soldaten te paard, … . Je vindt er uiteraard veel foto's, film- en audiofragmenten, maar ook origineel paardentuig, een volledig en authentiek skelet van een paard uit WOI, een nagebouwd paardenhospitaal...
  • De Amerikaanse soldaten in WOI. Op het einde van de oorlog bevrijdden twee Amerikaanse divisies de regio Waregem-Kruishoutem. Een stille getuige daarvan is het Flanders Field American Cemetery. In HIPPO.WAR tref je foto's, film- en geluidsfragmenten, U.S.-legeruniformen, originele items (bv. brieven) van soldaten op Flanders Field, alle informatie over deze dappere mannen, het originele sjaaltje van Charles Lindbergh …

  • Waar: 2de verdieping van het tribunegebouw op de hippodroom, Holstraat, 95, Waregem.
  • Wanneer: van woensdag t.e.m. zondag, van 14.00u. tot 18.00u. Gesloten van begin augustus tot half september.
  • Toegang: gratis !
  • Info: tel. 056/62.12.11 en http://hippowar.memorial/

 

29.06.2018 - DE SCHAT VAN KRUISEM GESTOLEN !

de schat van kruisem

Het gebeurde 90 jaar geleden: “Belangrijke diefstal te Cruyshautem! De echtgenooten Emile Lootefier - De Vrieze, wonende op Wortegemsche kasseide, hadden eene som van 9.000 fr. weggestoken in den schuurvloer, een halve meter diep en daarboven lagen aardappelen en strooi. De man, teruggekeerd uit Frankrijk waar hij was gaan werken, wilde zijn spaarpot boven halen, doch stelde met ontzetting vast dat het geld verdwenen was. De dieven waren heel behendig te werk gegaan en hadden alles zeer netjes weder op zijn plaats gezet. Door de gendarmen is een streng onderzoek ingesteld.” (De Volksstem - 28.06.1928).

 

22.06.2018 - MOORD AAN DE SLUNSE

moord slunse

140 jaar geleden werd Nokere opgeschrikt door een moord in de Lindeknokstraat aan café ‘de Slunse’. In de herberg was tussen een paar drinkebroers onenigheid ontstaan over wie wat moest betalen. De 24-jarige Eduard De Waele bekocht het met zijn leven: “Men schryft ons uit Nokere: In den nacht van zondag tot maendag is er alhier een wreede moord gepleegd. Het slachtoffer, dat vier erge messteken had bekomen, had in den avond eene woordenwisseling gehad met de gebroeders Camiel en Remy Louis, beiden daglooners in gezegde gemeente. By het verlaten eener herberg hebben zy het slachtoffer aengerand en zoo erg mishandeld, dat hy ter plaetse dood is blijven liggen. Het parket van Gent heeft zich maendag ter plaetse begeven en is tot een onderzoek overgegaen. Beide verdachten zyn aengehouden. Gisteren had de lykschouwing plaets. In eene der wonden stak een stuk van een snydende werktuig.” (Den Denderbode - 23.06.1878). De broers Camiel en Remi mochten het gaan uitleggen voor het Hof van Assisen te Gent. Camiel werd vrijgesproken, Remi verdween 3 jaar achter de tralies.

Voor een uitvoerige beschrijving van feitelijkheden en proces, zie: DHONDT Raf, Bloed aan de Slunse, jaarboek Hultheim 2013, p.150-163. Schilderij: detail uit ‘Vechtende boeren’ van Adriaen Brouwer.