Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

09.02.2018 - ALS DE DRANK IS IN DE MAN

Boeren drinken adriaan brouwer   

Boeren drinken - Adriaen Brouwer

Een glas te veel en slecht gezelschap; het was en blijft een te mijden combinatie. Een persbericht van 130 jaar geleden: “Men schrijft uit Nokere dat men op 7 dezer aldaar omtrent 10 ure van den voormiddag den genaamden Désiré De Temmerman te midden van het veld heeft dood gevonden. Het slachtoffer was een rijke landbouwer; hij lag op zijnen eigenen akker. Als men zijne zakken onderzocht, vond men er niets meer in. De Temmerman gaf zich dikwijls aan den drank over; hij was dronken in het gezelschap van den genaamden C. naar huis gegaan. Het lichaam van De Temmerman draagt geen sporen van geweld.” (Het Land van Aelst - 12.02.1888). 

04.02.2018 - KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA KRIJGT BLAUWE PLUIM

Harmonie Sint-Cecilia is na de Confrérie van het H. Kruis de oudste vereniging van Kruishoutem. En sowieso de muzikaalste. Vorig jaar mocht het gezelschap 200 kaarsjes op haar verjaardagstaart uitblazen. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini/2017/421-27-01-2017-harmonie-sint-cecilia-blaast-200-kaarsjes-uit.

Logo KHK    blauwe pluim

Nu zondag 4 februari krijgt de harmonie in Zaal Nocra als verdienstelijke vereniging en culturele speler vanwege Open VLD Kruishoutem om 11u00 de Blauwe Pluim 2018 uit handen van volksvertegenwoordiger Vincent Van Quickenborne. Het toonaangevend ensemble vervoegt hiermee op de erelijst illustere voorgangers zoals o.a. Heuvelheem, het European Cartoon Center, Marc de Bel, Danilith Nokere Koerse, Peter Goossens, het Gulden Eicomité, de vrijwillige brandweer en uw eigenste heem-  en geschiedkundige kring Hultheim. Proficiat!

Maak kennis met: http://www.harmoniekruishoutem.be/

Zie ook: MANNAERTS Tine, Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Kruishoutem: historische terugblik op woelige tijden, jaarboek Hultheim 2007, p.167-202.

19.01.2018 - LOMBAERTSKAPEL TE NOKERE WELDRA IN DE STEIGERS?

Exact 5 jaar geleden luidde Hultheim op deze website de alarmklok betreffende de precaire staat van de Lombaertskapel te Nokere, die in 1725 aan de knok van de Vijverdam-, Spichte- en Turkestraat was opgetrokken door de gebroeders Lombaert. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini-2/2013/147-18-01-2013-toekomstplannen-met-verleden. Bij het bedehuisje stond toen een affiche (d.d. 23.10.2012) met de aanvraag van een stedebouwkundige vergunning tot restauratie. De administratieve molen draait traag en geduld is een schone deugd, maar 5 jaren later staat de Lombaertskapel er nog troostelozer bij, zoals blijkt uit onderstaande foto’s (situatie op 30.12.2017).

LOMBAERTSKAPEL 1 2017      LOMBAERTSKAPEL 2b 2017

Er schijnt evenwel licht in de duisternis! Op 30.11.2017 werd bij de kapel de toelating geafficheerd van het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen aan het Gemeentebestuur tot “restauratie van de Sint-Lombaertskapel (metselwerken, timmerwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenbepleistering, buitenbepleistering, bevloeringen, buitenschilderwerk)”. Een periode van 15 dagen stond open voor bezwaren. Deze termijn verliep op 15.12.2017. Bij ontstentenis van beroep staat derhalve hopelijk weinig nog een deugdelijke restauratie in de weg. Naar verluidt, zou die beginnen na Nokere Koerse.

DANK AAN SPONSORS EN BESCHERMLEDEN !

Het jaarboek 2017 en het werkjaar 2018 zijn mogelijk dankzij de financiële steun van sponsors en beschermleden. Hultheim dankt ze uitdrukkelijk !

De volgende bestuurlijke overheden en bedrijven zijn dit jaar onze mecenassen. U vindt hun logo's met link naar hun websites opgelijst bij: ‘sponsors 2018’.

 1. DE SNERCK NV, Kruishoutem.
 2. GEMEENTEBESTUUR, Kruishoutem.
 3. HOF VAN CLEVE - GOOSSENS Peter, Kruishoutem.
 4. INTERSAN NV, Kruishoutem.
 5. ONDERNEMINGEN N. VINDEVOGEL NV, Kruishoutem.
 6. PUR NATUR NV, Kruishoutem.
 7. RENSON VENTILATION NV, Waregem.
 8. VAN ASSCHE ELEKTRO NV, Zingem
 9. VAN DER BAUWHEDE VERANDA’S BVBA, Waregem.


Volgende personen en zelfstandige zaken zijn onze `beschermleden 2018´:

 1. BEELS Patrick, Kruishoutem
 2. CALLENS Kristof, Nokere
 3. CLAEYS Hervé, Nokere
 4. DE BAERE Gustaaf, Kruishoutem
 5. DE BAERE-BAERT Paul en Francine, Kruishoutem
 6. DE BEL Raoul, Kruishoutem
 7. DE CRAENE Guy Metselwerken, Nokere
 8. DE FEYTER Karlien, Kruishoutem
 9. DE POORTERE Edwin, Kruishoutem
 10. DE ROECK Magdalena, Kruishoutem
 11. DEPOURCQ Josephine, Kruishoutem
 12. D’HUYVETTER Albert, Deinze
 13. FEYS José,  Deinze
 14. FOLLENS Lut, Wannegem-Lede
 15. GOEMINNE Alfred, Ruddervoorde
 16. KRUISHOUTEMS ZAKENKANTOOR, Kruishoutem
 17. LEVRAU Jacques, Kruishoutem
 18. MEIRLAEN Guy, Kruishoutem
 19. MEIRSSCHAUT Jan, Kruishoutem
 20. MERCHIE Marie-Louise, Antwerpen
 21. MERCHIERS Laurent, Kruishoutem
 22. STEUPERAERT Paul, Le Faget (France)
 23. TIJTGAT Marc, Kruishoutem
 24. VAN ASSCHE Guy, Deinze
 25. VAN CAENEGEM-VAN CAENEGEM bvba, Kruishoutem
 26. VAN CAUWENBERGHE Marc, Nokere
 27. VAN DEN ABEELE Valère, Machelen-Zulte
 28. VAN PARYS Gert, Kruishoutem
 29. VANHOUTTEGHEM Chris, Kruishoutem
 30. VERZELE Hannelore, Kruishoutem
 31. VERZELE Joop, Kruishoutem
 32. WEYTENS-VAN ASSCHE Carlos en Nadine, Kruishoutem
 33. WITTEBROODT Dirk, Wannegem-Lede

06.01.2018 - WREED ONGELUK IN DE KERK VAN KRUISHOUTEM !

kerk kruishoutem regen130 jaar geleden maakte de pers melding van een dodelijk ongeluk … in de Sint-Eligiuskerk van Kruishoutem (foto Zo Zon Kruishoutem). Het malheur had zich voorgedaan het jaareinde voordien, nota bene op de Dag der Onschuldige Kinderen (28.12.1887): "Wreed ongeluk te Kruishoutem. Verleden week woensdag om 1 uur namiddag zijn twee schilders, Auguste De Rooze en Karel Van den Berghe, die aan het werken waren in het Koor der Kerk, plotseling ten gronde gevallen op eene hoogte van ongeveer 15 meters. Schrikkelijk was hun toestand, veel tranen wierden er gestort op het zien van dien twee ongelukkige huisvaders. Terstond wierd het H. Oliesel hun toebediend en daarna in de sacristij gedragen, waar de eene zonder nog een teeken van kennis gegeven te hebben, overleden is om 8 ½ van den avond, bijgestaan en bezorgd door vele brave en medelijdende menschen die niet ophielden van bidden voor den ongelukkigen. De andere is gedragen naar het Hospitaal; alhoewel erg gewond, mag men verhopen dat hij reeds buiten gevaar is.” (De werkman - 06.01.1888).