Exact 5 jaar geleden luidde Hultheim op deze website de alarmklok betreffende de precaire staat van de Lombaertskapel te Nokere, die in 1725 aan de knok van de Vijverdam-, Spichte- en Turkestraat was opgetrokken door de gebroeders Lombaert. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini-2/2013/147-18-01-2013-toekomstplannen-met-verleden. Bij het bedehuisje stond toen een affiche (d.d. 23.10.2012) met de aanvraag van een stedebouwkundige vergunning tot restauratie. De administratieve molen draait traag en geduld is een schone deugd, maar 5 jaren later staat de Lombaertskapel er nog troostelozer bij, zoals blijkt uit onderstaande foto’s (situatie op 30.12.2017).

LOMBAERTSKAPEL 1 2017      LOMBAERTSKAPEL 2b 2017

Er schijnt evenwel licht in de duisternis! Op 30.11.2017 werd bij de kapel de toelating geafficheerd van het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen aan het Gemeentebestuur tot “restauratie van de Sint-Lombaertskapel (metselwerken, timmerwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenbepleistering, buitenbepleistering, bevloeringen, buitenschilderwerk)”. Een periode van 15 dagen stond open voor bezwaren. Deze termijn verliep op 15.12.2017. Bij ontstentenis van beroep staat derhalve hopelijk weinig nog een deugdelijke restauratie in de weg. Naar verluidt, zou die beginnen na Nokere Koerse.