NIEUWJAARWENSCH 1879

Van 1864 tot 1880 had Cruyshautem zijn eigen wekelijks nieuws- en annoncenblad ‘De Veldbloem’. De krant was katholiek gedreven, lokaal verankerd en haalde zijn inkomsten uit reclameboodschappen en annonces.  140 jaar geleden richtte uitgeefster Marie Bogaerts zich tot haar lezers met de hiernaast afgebeelde nieuwjaarsboodschap.

Het is evident dat uw heem- en geschiedkundige kring Hultheim zich aansluit bij de slotwoorden van Marie. ‘Gehoor geven aan de stemme der gezonde rede’ en de ‘goede princiepen aankleven’; het zijn ons aller goede voornemens, ja toch ?

Hultheim wenst u allen een vredevol, inspirerend en gezond 2019 ! Ons verleden hebben we, onze toekomst maken we.

PS - de ‘verderfelijke grondbeginselen’ waarover Marie het 140 jaar geleden had, was de in haar ogen ‘dolzinnige stroom van het socialismus’.