Zinloos geweld

Niets is nieuw onder de zon, ook zinloos geweld niet. 130 jaar geleden werd in de Neerrechemstraat te Lozer een winkelier door een bende jongelingen regelrecht zijn dood tegemoet geschopt: “Lozer - Zondag, 6 dezer, is alhier, in de Neerrechemstraat eene schrikkelijke daad gepleegd. Eenige jonge gasten hadden moeilijkheden gekregen om eenige nietige reden en gingen aan het vechten. De genaamde Pieter Cnudde, winkelier in de Neerrechemstraat, meende zijnen zoon onder de vechters te hooren. Buiten springende, kreeg deze brave man een zoo geweldigen slag, dat hij bijna levenloos ten gronde stortte; dan verdubbelde de woede der wreede kerels; zij schupten en stampten den man zoodanig, dat hij voor dood werd binnen gedragen. Nu, na acht dagen schrikkelijk lijden, is zooals men zegt, het vuur in zijnen buik gekomen, en zondag nacht is de man bezweken in de grootste pijnen. Twee maal is het parket ter plaats geweest en maandag hebben de wetsgeneesheeren de lijkschouwing gedaan. De daders, door het gerecht erkend, zullen het duur bekoopen.” (Den denderbode - 20.01.1889).