In 1888 kreeg Cruyshautem een beter mobiel contact met de regio door de aanleg van de tramlijn Deynze-Audenaerde. Talrijke aansluitende buurtspoorwegtrajecten werden in het vooruitzicht gesteld.

Kaart tramlijnen

In 1899 - nu 120 jaar geleden - meldde een regiokrant: “Het schijnt dat de uitbreiding van onzen tramweg nu verzekerd is en dat hij dezen zomer gaat voltrokken worden van Audenaarde naar Geeraardsbergen, zijnde eene afstand van 22 kilometers. De belangrijkste gemeenten welke hij aanraakt, zooals Maerke-Kerkhem, Cornelis Hoorebeke, Segelsem, Nederbrakel, Paricke en Overboelaere zijn overeengekomen, ook voor hen geëvenredigd gedeelte in de kosten van daarstelling bij te dragen.” (De Deinsche Burger - 22.01.1899). De lijn Oudenaarde - Geraardsbergen kwam er en was operationeel vanaf 1905.  

In dezelfde krant een maand later: ”In het omliggende van Deinze wordt er weder veel gehandeld over de mogelijke uitbreiding van onze tramlijn Audenaarde-Deinze, naar Vynckt, Lootenhulle, Pouques, Ruisselede en Aeltre.” (De Deinsche Burger - 26.02.1899). Hier bleef het bij een proefballonnetje. Dit tramtraject kwam er niet. Een ritje Aalter-Geraardsbergen zat er dus niet in, toch niet met een Kamielke.