Pastorij van Wanneghem Lede

Dieven gaan waar rijkdom wordt vermoed. Geen wonder dus dat kerken en pastorijen in het verleden vaak ongewenst bezoek over de vloer kregen. De pastoor van Lede mocht het op vrijdag 26 januari 1884135 jaar geleden - ondervinden.

Het persverslag van toen had overigens een licht xenofoob ondertoontje door de subtiele verwijzing naar buitenlandse vagebonden: “Dieften in de Pastorijen - De duitsche landloopers die in Limburg zoveel Pastorijen  en kerken bestelen, beginnen hier navolgers te krijgen. Den 20 Januari is er gestolen in de Pastorij van Swijnaarde, doch zijn verjaagd; den 26 Januari is er ingebroken in de Pastorij van Wanneghem-Lede, langs de venster der keuken; z’hadden zich verborgen, totdat de Pastoor  en de dienstmeid naar de kerk gegaan waren, dan zijn zij in de Pastorij gebroken, hebben er alles onderzocht, en meêgenomen een zilveren horlogie en eenige relikwiën. Circa 20 minuten zijn de dieven in de Pastorij gebleven.” (Het Land van Aelst - 3 februari 1884).

Een kleine twee weken na deze inbraak zou de ontknoping volgen, te Wannegem ... . Wordt vervolgd.