Vergeke 105   Vergeke 105 reus

In het Hultheim jaarboek van 2016 portretteerde ondervoorzitter Rudy Gheysens 25 kranige Kersoudemse oudjes die de gezegende leeftijd van 100 jaar wisten te bereiken in de 19de en in de 20ste eeuw. Eén ervan was Verginia ‘Vergeke’  De Waele (1883-1991).

Vergeke  had het tijdens haar lange leven niet altijd gemakkelijk. Opgegroeid in een arm gezin, moest ze op 12-jarige leeftijd bij de boeren gaan werken. Ze trad in 1902 in het huwelijk met Theodule Van Hoe, met wie ze maar liefst 13 kinderen kreeg. Terwijl haar echtgenoot als seizoenarbeider in Frankrijk werkte, stond ze te Kruishoutem alleen in voor de opvoeding van haar kroost. Sociale zekerheid bestond nog niet, desnoods moest er gebedeld worden. Na de dood van haar man in 1945 ging ze inwonen bij zoon Bernard in de Beverhoekstraat. Verginia gaf haar naam aan de Kruishoutemse reuzin ‘Vergeke de werkster’, die in 1985 werd opgenomen in het Kruishoutemse Reuzengild.

Op 11 oktober 1989 - ze was toen 106 jaar - werd ze in de bloemen gezet. Buiten weerklonken de kardoessen, binnen zong Vergeke een liedje. Voor de filmbeelden van intussen 30 jaar geleden, zie: https://www.hultheim.be/index.php/camera-obscura/kruishoutemse-cinema-2/542-vergeke-105-jaar-in-1989

Info bij:
  • GHEYSENS Rudy, Kranige oudjes. Kruishoutemse eeuwelingen in de 19de en 20ste eeuw, jaarboek Hultheim 2016, p.191-215. Voor het levensverhaal van Vergeke en de mooie getuigenis van zoon Bernard, zie p.204-206.
  • DIERICK Patrick, Kruishoutems reuzengild, jaarboek Hultheim 2003, p.127-155. Voor het verhaal van de reuzin ‘Vergeke de werkster’, zie p. 145-146.