kontakt

Onder de doordachte naam 'XM info'  heeft het gemeentebestuur i.s.m. Unizo zijn nieuwe infoblad intussen voor de tweede keer in alle Kruisemse brievenbussen laten deponeren. Een fusie biedt inderdaad verruimde communicatiekansen naar de bevolking toe.

Ter inspiratie boorde Hultheim  alvast het verleden aan en kwam daarbij terecht in het Nokere van de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Wat leren we uit deze memory trip ? Vooreerst dat een goed infoblad de ambities van de bewindsploeg duidelijk in de verf moet zetten, zeker als het over openbare werken gaat. Zo lezen we in ‘Kontakt. Informatieblad met algemene en plaatselijke mededelingen ten behoeve van de bevolking, aangeboden door Uw gemeentebestuur Nokere’  van juni 1972 dat een aantal straten eerstdaags zouden verlicht worden: “De openbare verlichting in de Baillistraat, Lindeknokstraat en langs de Wortegemse Steenweg zal na het einde van de verlofperiode worden geplaatst”. Blijkbaar moest men er voordien 's nachts de katjes nog in het donker knijpen.

Een kleine halve eeuw  voordat de scholieren hun lessen  zouden overslaan voor een wekelijkse klimaatmars, tierde de Groene Gedachte overigens al welig te Nokere, maar men moest er wel een goede uitleg voor hebben en met halfjaarlijkse termijnen plannen: “Op 14 september 1972 vanaf 14.30 uur tot 15.30 uur uitreiking van vuilniszakken in het gemeentehuis te Nokere. Na deze uitreiking kan men geen vuilniszakken meer bekomen zonder geldige reden. Gelieve de nodige voorraad zakken mede te nemen voor een 6 tal maanden, de volgende uitreiking van zakken zal geschieden in het begin van het jaar 1973.”.

Voorts gaf het Nokerse gemeentebestuur in de rubriek ‘Wetertjes voor Mevrouw’  tips voor een gezonder leven. Hultheim kan de Kruisemse bewindvoerders niet genoeg wijzen op het nut van dergelijke communicatie. Een voorbeeld: “Is een middagdutje nodig ? Voor zwaarlijvige personen is het niet aan te raden, daar door slapen de bewegingslust vermindert. Voor slanke personen is het nuttig, daar slaap de schoonheid dient.”. Een waarheid als een koe, als u het Hultheim vraagt. Wel valt aan te raden om dergelijke wenken anno 2019 op hun vrouwvriendelijk gehalte te laten beoordelen door de expertes van Vrouw & Maatschappij.  Wat immers gedacht van de volgende, wellicht goed bedoelde raad uit 1972: “Voor redenaars en bijgevolg ook voor vrouwen die veel moeten praten is braambessensap een uitstekend middel tegen heesheid.”.  Iedereen weet inmiddels dat vooral gemberthee helpt.