Wortegemnaar Hector Plancquaert (1863-1953) was een Vlaamse activist, schrijver, politicus, journalist en letterkundige. Hij was een aanhanger van het Daensisme, een sociaal-Vlaamsgezinde christendemocratische beweging (genoemd naar priester Adolf en drukker Pieter Daens), waaruit te Aalst de Christene Volkspartij ontstond. Hector schuwde zijn kritiek niet op de toenmalige, klassieke Katholieke Partij (zie ook de film ‘Daens’ over dit onderwerp).

Hector Plancqaert         sperrenbos

110 jaar geleden schreef Plancquaert een opiniestuk in de Daensistische krant ‘Het Recht’. Daarin zocht en vond hij een merkwaardig verband tussen sperrenbosschen, schrale gronden, armtierigheid onder de bevolking en het feit dat juist daar de Katholieke Partij haar beste resultaten haalde. Een beschuldigende vinger stak hij net niet uit, maar echte duiding kon hij dan ook weer niet geven:

“Katholicismus en Armoede - De macht der katholieken is hier (in België) groot naarmate de armere bevolking talrijker is (...). Ziehier een zeer aanzienig feit voor ’t geen de vlaamsche gewesten betreft. Als ge in de streken komt waar de sperren goed groeien en waar ge donkere zwarte bosschen ziet staan, weest zeker daar zijn weinig weelde of rijkdom en veel katholieke kiezers; de Kempen, Aerschot, de streek tusschen Wortegem, Waeregem en Ansegem, Torhout, Nazareth, Adegem-Maldegem, de streep grond tusschen Aeltre, Ruysselede, Wyngene en Oostcamp, de streek tusschen Cruyshautem, Zulte en Olsene, enz, arme grond, veel katholieken (…) We staan hier dus voor een algemeen feit. Waar de katholieken machtig zijn is er in ’t algemeen armoede, ellende, onwetendheid, minderen graad van beschaving, dan bij de protestanten of de bevolkingen die zich nog weinig gelegen laten aan godsdienst zooals in Vrankrijk en de nijverheidsstreken van Waalsch België, en onze groote steden. Zulk een algemeen feit moet algemeene redenen hebben, dat kan niet anders. H. PLANCQUAERT”. (Het Recht, Tolk der Christene Volkspartij - 16.05.1909).