Auguste Van der Meere  Kasteel van Ayshove Auguste

Graaf Auguste Van der Meere (1797-1880) is zonder twijfel één van de grootste ijdeltuiten die Kruishoutem ooit heeft voortgebracht (zie: https://www.hultheim.be/index.php/kruishoutem/krasse-kruishoutemnaren/8-august-vander-meere-1797-1880). Nadat hij zich enkele jaren in Nederlands Guyana onledig had gehouden met de Creoolse liefde en de jacht op sanki sanki apen, gooide de werkschuwe avonturier zich in 1830 in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, maar viel nadien in ongenade bij Leopold I. In november 1831 werd generaal Van der Meere op 34-jarige leeftijd door de eerste koning der Belgen met pensioen gestuurd. Eerherstel kwam er niet. Auguste verbeet zijn tijd op zijn kasteel van Ayshove-Cruyshautem, schreef een boek over militaire strategieën en verbraste in 1837 zijn erfenis tijdens een jachtig jaartje Parijs.

In 1839, nu 180 jaar geleden, kreeg hij van de Koning een troostprijsje, een medaille om op de fiere, maar armtierige borst te spelden: “Brussel, 4 april. Z.M. den Koning heeft by een besluyt van den 15 der voorlaeste maend, den brigade-generael in onwerkzaemheyd van dienst, graef Van der Meere, van Cruyshautem, gemagtigd tot het draegen van het kruys van kommandeur van het spaensch ridder-orden van Isabella de Katholyke, het welk de Koningin-regente van Spaenjen hem onlangs geschonken heeft.”  (Gazette van Brugge - 5 mei 1839). Datzelfde jaar nog zag de berooide graaf zich verplicht om het kasteel van Ayshove-Cruyshautem te verkopen aan zijn zuster. In 1839-1841 raakte hij tot drie keer toe betrokken bij een samenzwering tegen koning Leopold I. Hij werd ter dood veroordeeld, later omgezet in verbanning naar Brazilië.