Obussen  Obussen aansteker

De Groote Oorlog mocht dan wel meer dan een half jaar achter de rug zijn, hij bleef in de lente van 1919 nog slachtoffers maken, zeker als jeugdige onbezonnenheid ook een rol ging spelen.

100 jaar geleden te Kruishoutem: “En nu, de Duitsche munitie doet nog altijd van haar spreken (…). Te Kruishoutem was het al niet veel beter; daar waren Duitsche obussen en kogels opeen gesmeten en er was strooi opgelegd; daartegen aan speelden er een hoop kinderen met stekskens en vuurpijlen; het strooi schoot in brand en boem boem de stukken vlogen rond. De schuur van Jules Van der Reken schoot in brand. Eene vrouw op den akker  kreeg een stuk schrapnel  in haren kop en moest naar ’t gasthuis van Audenaarde gevoerd worden. Nog andere personen werden gekwetst.” (De Werkman - 30.05.1919).