De Boerengilde Kruishoutem bestaat 100 jaar en dat wordt vandaag - vrijdag 14 juni - passend gevierd met een academische zitting. Sprekers zijn Luc Vandenabeele, Joop Verzele, Robrecht Bothuyne, Piet Vanthemsche en Christian Desmet.

Na de Eerste Wereldoorlog schoten de boerengilden als paddenstoelen uit de grond; te Kruishoutem en Wortegem in 1919. Het jaar nadien volgden Nokere, Wannegem-Lede en Ooike. Sociale contacten, maar ook de kennisverwerving van nieuwe landbouwtechnieken en gewassen waren het nut en het doel van deze landbouwersverenigingen. In 1979 werd de Kruishoutemse Boerengilde gesplitst in een Landelijke Gilde (voor de sympathisanten van de landbouw en het platteland) en een Bedrijfsgilde die bedoeld is voor de actieve landbouwers (specifieke, landbouwvorming en belangenverdediging).

Landelijke gilde 1      Boergilde cruyshautem

Links: groepsfoto de dato vrijdag 20 juli 1969. De wereld stond dat weekend even op zijn kop. Neil Armstrong zette als eerste mens een voet op de maan, Eddy Merkx won de Tour de France en in Kruishoutem bestond de Boerengilde exact 50 jaar. Rechts: De eerste vlag van de Boerengilde, vervaardigd in 1927, met rechtsmidden het silhouet van de Sint-Eligiuskerk. De voetjesploeg en de volle schoven staan symbool voor de landbouw. Het kruisbeeld rechtsboven benadrukt de katholieke verbondenheid.

Info bij: VAN DER MEEREN Chris, De Kruishoutemse Boerengilde (1919-2012), jaarboek Hultheim 2012, p.184-200.