Lozer pastorij

Op de wissel van de jaren 1800 en 1900 haalde het doorgaans rustige Lozer de pers met een nationaal record in de categorie ‘pastoorsmeiden’: “Lozer - ’t Oudste pastoormeisen van onzen Beljik, tot hiertoe gekend, is Mejufvr. Alexandrine, meid van den heer pastoor van Lozer, oud 89 jaren. Zij doet haar werk en gaat nog naar Cruyshautem om de eetwaren.” (De Volksstem - 07.11.1896). Let wel, Alexandrine moest het dan nog stellen zonder fietspad van Lozer naar de Eiergemeente, want dat kwam er pas 110 jaar later.

Het volgende bericht een kleine drie jaren later - nu dus 120 jaar geleden - mocht gezien haar 'gezegende' leeftijd geen verrassing heten: “Te Lozer is onlangs overleden de oudste pastoorsmeid van het Bisdom en wellicht de oudste dienstmeid van gansch het land. ’t Is Alexandrina Briels, overleden ter pastorij van Lozer, in den gezegenden ouderdom van 93 jaren, na dertig jaren aan haren meester getrouwen dienst te hebben bewezen. Tot de laatste dagen van haar leven deed zij nog een deel van ’t huiswerk, en is zij uitgegaan als eene kaars, in haar volle verstand en in de godvruchtigste gevoelens.” (De Volksstem - 15.07.1899).