150 jaar geleden : “Kunstnieuws - Uit de gemeente Cruyshautem schryft men het volgende: Verleden zondag ben ik gelyk menigen anderen persoon, deels door het algemeen gerucht, deels door de nieuwsgierigheid aengedreven geweest, de kommuniebank die door M. Dumont van Brugge, is gebeeldhouwd en door hem seedert eenige dagen in onze parochiale kerk geplaets is, te gaen bezichtigen(…). Inderdaed als men het met eene nauwkeurige aendacht aenschouwd en dat men ziet, dat deze kunstoefenaer op eene lengte van vyf-en-twintig meters, al de byzonderste daedzaken van het oud en nieuw testament op verschillige paneelen (…) meesterlyk heeft afgewerkt, is het onbetwyflyk dat de benaming van volmaektheid die ik aen dit kunstwerk toegeschreven heb, niet min dan wel gepast is. Lof en eer aen u M. Dumont, aen u weerdige zoon van het kunstryk Belgenland!” (Gazette van Brugge - 25 augustus 1869).

  communiebank Sint Eligiuskerk Kruishoutem 01  communiebank Sint Eligiuskerk Kruishoutem 02

Foto KIK IRPA (Studio Wildemeersch - 1976): communiebank Sint-Eligiuskerk Kruishoutem - detail: Josua en Chaleb brengen druiventros uit het Beloofde Land

De Brugse beeldhouwer en houtkunstenaar François Dumon ontwierp in de tweede helft van de 19de eeuw houten kerkmeubilair en -uitrusting voor meerdere plattelandskerken in de beide Vlaamse provincies (o.a. Dentergem, Wetteren, Ouwegem, Vladslo, …). Hij heeft zowat al het houtsnijwerk van de Sint-Eligiuskerk te Kruishoutem vervaardigd en moet daarmee schatrijk zijn geworden; twee zijaltaren, het hoofdaltaar, een communiebank, vier biechtstoelen en het koorgestoelte gingen door zijn handen. Het grote houten retabel van het hoofdaltaar werd - voordat het naar Kruishoutem werd getransporteerd - trouwens enkele dagen tentoongesteld in de Brugse Salvatorkathedraal. Ook zijn andere stukken werden meestal tentoongesteld voor het brede publiek, voordat hij ze leverde.

Dumon was geen onbesproken figuur. In 1884 stak hij zijn atelier naast de Salvatorkathedraal te Brugge in de fik met de bedoeling om de brandverzekering op te lichten. De brand werd tijdig ontdekt en geblust, waarop Dumon ’s nachts zelfmoord pleegde op zijn zolder (dank aan Chris Van der Meeren voor info).