St Lombaertskapel na renovatie 01   St Lombaertskapel na renovatie 02   St Lombaertskapel na renovatie 03

Meermaals bracht Hultheim de bouwvallige staat van de Lombaertskapel aan de samenkomst van de Spichte-, Turke- en Vijverdamstraat te Nokere onder de aandacht. Zie o.a. ons bericht van begin 2018 : https://www.hultheim.be/index.php/491-19-01-2018-lombaertskapel-te-nokere-weldra-in-de-steigers?highlight=WyJsb21iYWVydHNrYXBlbCJd. In de lente van vorig jaar werden op last van het gemeentebestuur de renovatiewerken gestart. In de zomer van dit jaar prijkt de kapel er weer in volle glorie. Een blik naar binnen leert ons dat ze leeg staat; de religieuze artefacten en ornamenten van vroeger ontbreken nog.

De kapel werd in 1725 opgericht door de broers Lombaert. Volgend jaar is het bidhuisje m.a.w. 295 jaar oud.