Een nieuwjaarsboodschap van 110 jaar geleden, geplukt uit ‘De Vrede, Nieuws- en Aankondigingsblad voor Waereghem en Omstreken’, d.d. 2 januari 1910, uitgegeven door P. Vermeersch-Desmet, drukkerij ‘In den Gouden Haan’, Groote Markt, nr. 10 (nadien Buro Modern en Bonnet).

pierlala muziekWaereghem

“Wij wenschen iedren braven man,
Een vrouwken lief en goed,
En dat zich nimmer  bezig houdt
Met wat een ander doet,
Want achterklap, kwaadsprekerij,
Dat brengt te veel miserie bij.
Da’s waar ! zei Pierlala sasa,
Da’s waar ! zei Pierlala.

Wij wenschen elken armen mensch
Bevrijd te zijn van nood,
Wat vleesch des Zondags in den pot,
En in de kas wat brood.
Ach God, de winter bijt zo fel!
En lekker eten smaakt zo wel.
Die ’t heeft ! zei Pierlala sasa,
Die ’t heeft ! zei Pierlala.

Wij wenschen ook dat iedereen,
’t Zij kind of man of vrouw,
Den armen hulp of bijstand biedt,
Die honger lijdt en kou.
Want wie niet geeft als hij het heeft,
Die is niet weerdig dat hij leeft.
‘k Zeg ’t ook ! zei Pierlala sasa,
‘k Zeg het ook ! zei Pierlala.

Wij wenschen dat in ’t naaste jaar,
De oogst gelukken zal,
Dat alles wat men drinkt en eet,
Goedkoop zij overal.
En dat de werkman welgezind,
Mag pakken eene goede pint.
’t Moet zijn ! zei Pierlala sasa,
’t Moet zijn ! zei Pierlala.

Wij wenschen nog uit volle borst,
Wat elke Vlaming wou:
Dat gauw het Vlaamsch weer in zijn recht
Hersteld hier wezen zou.
Den ketel in het vreemde Fransch!
In Vlaanderen Vlaamsch! klinkt beter thans
Dat moet ! zei Pierlala sasa
Dat moet ! zei Pierlala”.

Deze nieuwjaarsboodschap liet zich zingen op het volksdeuntje ‘Pierlala’, een populair liedje, dat voor het eerst opdook omstreeks 1675 in een Noordnederlands liederenboek. De figuur ‘Pierlala’ staat voor een koddige persoon, een schalkse nar die de draak steekt met de actualiteit. Dat is ook wat de redactie van ‘De Vrede’ - ze noemt zichzelf ‘de opstelraad’ - doet. Op de Pierlala-melodie geeft ze bij het begin van het jaar 1910 haar onverbloemde kijk op de actualiteit, en die is niet rooskleurig: armoede, koude, honger, de Vlaemsche taele achtergesteld Het ontsnapt allemaal niet aan de aandacht van uitgever Vermeersch. 110 jaar later wenst Hultheim u ‘vleesch in den pot’ en ‘brood in de kast’, kortom een gezond en gelukkig 2020 toe!