Tram kruishoutem 1930Tramstop aan afspanning ’t Kloefken, één van de haltes op het traject Deynze-Audenaerde. Foto dateert van na 1906. Op de achtergrond ziet u immers de rechtervleugel van de Patronage die dat jaar werd gebouwd (foto copyright Jos Neyens).

 

De tram reed van 1888 tot 1943 van Deinze langs de Marolle, Kruishoutem en Wannegem naar Oudenaarde, en terug. Gedurende de 55 jaar dat de lijn operationeel was, kwamen minstens 26 mensen met noodlottig gevolg onder het gevaarte terecht, een tragisch gemiddelde van één dode om de twee jaar! Beluister hierover de Radio 2 reportage van een jaar geleden: https://www.hultheim.be/index.php/camera-obscura/kruishoutemse-cinema-2/548-jaarboek-2018.

Als een spook lag de tram inderdaad op elk uur van de dag op de loer, zeker in het ochtend- en avondduister. Gele hesjes bestonden nog niet, de straatverlichting was kaduuk ... en op de sporen lopen, was not done, nu niet en negentig jaar geleden niet: “DOODELIJK TRAMONGELUK TE CRUYSHAUTEM - Donderdag avond keerde de genaamde Omer De Keyzer, 25 jaar, ongehuwd, wonende gehucht Kelderken, van het dorp huiswaarts. De man ging op de tramriggels, gekomen rechtover het Oude-Mannenhuis werd hij verrast en gevat door den stoomtram Deinze-Audenaarde die om 9,30 ure te Cruyshautem aankomt. De ongelukkige was de beide beenen  afgereden en werd in hopeloozen toestand opgenomen en per auto naar de kliniek van Audenaarde overgebracht, alwaar hij enkele oogenblikken nadien overleed. Zijn lijk werd teruggebracht naar het doodenhuis te Cruyshautem. De ongelukkige was pas uit Frankrijk alhier teruggekeerd.” (De Volksstem - 12.01.1930).

 

Zie:

  • DE BORGGRAEVE Edwin, 55 jaar tramtragedies (1888-1943), jaarboek Hultheim 2018, p.82-124.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, 55 jaar tramtragedies, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.110-111.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, De inhuldiging van de tramlijn Deynze-Audenaerde, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.139-140.