oude locatie lozermolen 1  oude locatie lozermolen 2

Links: de glooiing een tiental meters diep in het bos is de locatie van de vroegere molendam. Rechts: zicht op de nu beboste molensite. Ervoor de onverharde Lozermolenstraat die linksboven uitgeeft op de Passionistenstraat en rechts leidt naar Lozerdorp.

 

Tot voor 135 jaar stond op een open plek in Lozerbos een houten windmolen. Het enige restant heden ten dage is een lichte helling in het intussen dicht gegroeide bos. We bevinden ons in de buurt van de samenkomst van de onverharde Lozermolenstraat en de Passionistenstraat.

Voor een eerste attestatie van deze houten korenwindmolen moeten we teruggaan tot 1571: “Joos van Welden pacht van mijnheere van Huisse den wintcooren meulene te Lozere met den berghe voor 12 mudden rogge tsiaers…”. Op de kaarten Villaret (1745-1748) en Ferraris (1771-1778) pronkt de molen op een dan nog open plek in Lozerbos. Ook op de Poppkaart (1842-1879) staat hij aangeduid. Het jaar 1885 luidt het einde in van de molen. Op 15 juni wordt hij openbaar verkocht in café “De Vlaemschen Leeuw” bij Eduard Holuyn. Diezelfde zomer wordt hij afgebroken en worden de onderdelen op de molendam openbaar verkocht.