Eiermarkt

In de twintiger jaren van de vorige eeuw had Kruishoutem zijn internationale naam en faam als Eigemeente nog niet gemaakt, maar toch waren Kersoudemse eiers  toen al gewaardeerde handelswaar op buurmarkten. Helaas zat er al eens een ‘rot ei’ tussen de marktventers, zoals bleek 95 jaar geleden: “Waereghem - Bij het leveren van eieren werd eene boerin van Cruyshautem Zaterdag op de markt alhier op aftroggelarij betrapt. Ze was aan haar proefstuk niet. Ze vervalschte eenvoudigweg de leveringsbriefjes die zij ter ontvangst ging aanbieden. De policie miek proces-verbaal op en op staanden voet betaalde de aftroggelaarster wat zij sedert verscheidene weken te veel ontvangen had.” (De Leiewacht - 16 mei 1925).