6 konijnen                 2kippen            vechthaan

Honger maakte de dief.  Maar hoe klein de diefte ook mocht zijn, in het pre-Schengen tijdperk werden booswichten in de kraag gevat vooraleer ze de grens over waren.

115 jaar geleden immers: “Harelbeke - Men heeft zaterdag morgend alhier twee kerels aangehouden die in ’t bezit waren van zes konijnen, twee hennen en een vechthaan, waarvan zij eerst de herkomst niet wilden aanduiden. De eene (kerel, niet de konijnen of de kiekens) is geboortig van Waereghem en woont te Roebaais (Roubaix - Fr.), de andere is afkomstig van Maercke-Kerckem en woont te Wattrelos. De aanhouding werd gedaan door Jules Deconinck, van Harelbeke, en zijne makkers, werklieden vanden ijzerenweg. Drie der konijnen zijn reeds teruggegeven aan hunnen eigenaar, M. Karel Joosen, onderwijzer te Nokere, en twee der hennen aan hunnen eigenaar M. Jules Verdonck, landbouwer, in dezelfde gemeente. Men denkt dat de drie andere konijnen bij den landbouwer Richard Desloovere, te Wanneghem, gestolen zijn.” (Het Nieuws van den Dag, 23 mei 1905).