Fat baby

Kruis(hout)emnaren zijn levensgenieters en kijken niet op een hapje of een drankje meer of minder, ook niet in coronatijden. Dat dreigt nadien natuurlijk door te wegen op de Schaal van Gewichter.

Wat meer is, 195 jaar geleden sloeg die zelfs door:  “Er bestaet in dezen oogenblik te Cruyshautem, Oost-Vlaenderen, een wonder der natuer; ’t is een meysken van 13 maenden, wegende 40 nederlandsche ponden (40 kilog.), waer van all de lichaemsgedeelten zeer wel gemaekt en zonder gebreken zyn. Den vader van Rosalia, J.B. Callens genaemd, landbouwer, schept behaegen in zyn kind te laeten zien aen het groot getal nieuwsgierigen der omliggende steden en dorpen, welke dit wonderverschynsel gaen bezigtigen.” (Gazette van Brugge - 24 juni 1825).

Of J.B. Callens na het bezigtigen van zijn kind met de klakke rondging, wordt in het artikel niet vermeld.