De kasteelheer van Ayshove, Philippe de Jauche (1629-1683) was baron, maar had ambitie. Hij wou hogerop, hij wou stijgen op de adellijke ladder. Hij vroeg daarom aan koning Louis XIV om de titel van graaf te krijgen. De Franse Zonnekoning zwaaide net dan de plak in het Oudenaardse en kon bij de lokale adel wel wat ondersteunend, diplomatiek netwerk gebruiken tegen de opdringende Spanjaarden. In een oorkonde van september 1670 werd de Jauche graaf, Cruyshautem een graafschap, met meteen de toelating om een jaarmarkt te organiseren. 

oorkonde kruishoutem

                 De grafelijke oorkonde van september 1670 (foto Chris Van der Meeren)

Graaf Philippe was niet gespeend van enig politiek opportunisme. Na de Vrede van Nijmegen in 1678  kwam de streek weer in Spaanse handen. In 1680 trok de Jauche naar Brugge om er Alexander di Farnese als nieuwe Spaanse landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden te verwelkomen. Cruyshautem hield het als graafschap 201 jaren vol, tot in 1871, het jaar waarin gravin Eugénie vander Meere (1795-1871) overleed. 

Zie ook en lees bij: VANWELDEN Martine en VAN DER MEEREN Chris, Realpolitik in Kruishoutem: Philippe de Jauche en Lodewijk XIV gekaderd, jaarboek Hultheim 2018,p.38-58.