Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Kruishoutem in het hinterland van de krijgsverrichtingen die zich aan de IJzer afspeelden.  De regio onderging de dwingelandij van de Duitse bezetter. Les boches eisten zowat alles op wat hen ten dienste kon zijn: voeding, paarden, stro, hooi, netels, hout en kolen, meubelen, matrassen, fietsen, rubberbanden, enz ... Alle aspecten van het voedselcircuit werden gecontroleerd. De bezetter bepaalde wat en hoeveel er mocht gezaaid of geplant worden. De opbrengsten van de boeren werden aangeslagen. De opeisingen kwamen van de Kommandatur binnen bij het gemeentebestuur dat sofort voor de uitvoering moest zorgen. 

Moffen opeising

105 jaar geleden: “Cruyshautem - De verdeeling der granen heeft voor de gemeente plaats gehad. Cruyshautem alleen moet één millioen vijf honderd duizend kilo ter beschikking van de Duitsche overheid houden.” (Het Volk - 25 september 1915). Die winter werd er te Kruishoutem met knarsende tanden gekauwd op karige korsten brood.

Zie ook en lees bij: GHEYSENS Rudy, Het dagelijkse leven in Kruishoutem tijdens de Eerste Werelddoorlog, jaarboek Hultheim 2015, p.172-188.