Corona maakte dit jaar veel onmogelijk. Ook Hultheim werd gehinderd in zijn voornemens. Geen Open Monumentendag. Geen activiteit met een gerenommeerde spreker. Ook de traditionele voorstelling van ons jaarboek in CC De Mastbloem zal niet kunnen doorgaan … maar het jaarboek zelf komt er wel degelijk. Het betreft intussen trouwens de 19de editie, die begin december op digitale wijze zal gepresenteerd worden. U leest het goed: Hultheim goes digital !

jaarboeken algemeen

 

Het jaarboek 2020 telt weer tal van interessante bijdrages (artikels onder voorbehoud), o.a.:

 • over de archeologische vondsten in het centrum van Kruishoutem,
 • over hoe in 1958 de Nobelprijs via Kruishoutem bijna in Huise terechtkwam,
 • over een soldaat van Napoleon die op een tropisch eiland terechtkwam,
 • over Kruishoutemse boeren die doorploegden zonder om te zien,
 • over hoe Lozer 110 jaar lang de pers haalde,
 • over kleurrijke kazuifels die kwijnen in kasten van Kruishoutemse kerken,
 • over een varkensslachting die een eeuw later door het oog van Carl fotografisch werd geanalyseerd,
 • over Leo en Deo, 
 • over een Wannegemse priester-kunstenaar die een eeuw geleden werd geboren,
 • over Franzie Mulders die Mantie Smet een hak zette in de Vuelta van 1960,
 • enz …

De voorverkoop start binnenkort. U wordt op de hoogte gehouden via website, facebook en de flyer die traditioneel in alle brievenbussen van Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede wordt gedeponeerd in de tweede helft van oktober. U koopt en leest toch ook lekker heemkundig-lokaal ?