rockers  police

Confrontaties tussen de sterke arm der wet en dieven kunnen uit de hand lopen, zeker als de flikken zelf het slachtoffer dreigen te worden van een overval, zoals 115 jaar geleden te: “Cruyshoutem - In den muil van den wolf geloopen - Twee gendarmen van de brigade van Cruyshoutem keerden per velo naar hunne kazerne terug wanneer zij op eene afgelegen plaats van Olsene, zij plots door acht gemaskerde kerels werden overvallen, die in de duisternis hunne geweren en kepi’s niet hadden gezien. De bandieten die de aankomenden voor wandelaars namen, waren niet weinig verbaasd op kolfslagen te worden onthaald. Daar de aanvallers hunne messen trokken, schoten de gendarmen hunne karabijn in de lucht af, waarop de baanstroopers op de vlucht gingen. Twee hunner zijn kunnen ingehaald worden en hebben hunne medeplichtigen verklikt.” (Het Laatste Nieuws - 4 oktober 1905).