In 1920 werd in een Grammens landbouwersgezin een tweeling geboren, Albert en Robert De Vos. Beide knapen bleken van kindsbeen af artistiek begaafd te zijn. Getuige hiervan zijn deze twee werkjes, die dateren van de jaren 1932-1933. Robert overleed op amper 13-jarige leeftijd.

Albert de Vos spoorwegtunnel bij deinze  Robert de vos kerk grammene

Naar de natuur, links: Albert De Vos (spoorwegtunnel bij Deinze), rechts Robert De Vos (kerk Grammene) (copyright Hultheim - fotografie Carl Delacauw)

Broer Albert werd priester gewijd in 1945. In 1968 werd hij pastoor benoemd in Wannegem, in 1983 ook in Lede. ‘Voske’ was niet zomaar een parochiepriester. Hij was dichter, filosoof, kunstenaar, cultuurflamingant, Schiller en Goethekenner, levensgenieter, sigarenroker, schilder, wijnkenner, voordrachtgever, en vooral mens tussen zijn mensen. Hij overleed in 2005. Hij rust sindsdien dicht bij zijn Sint-Machutuskerk op een boogscheut van de pastorie waar hij 37 jaren heeft gewoond.

Roland Broekaert schreef voor het Hultheim-jaarboek 2020 een hommage-artikel over pastoor Albert De Vos. Het artikel wordt geïllustreerd met tot heden ongekende tekeningen en schilderijen van Albert, maar ook van zijn broer Robert.

Wees er rap bij! Voorinschrijven kan nog tot woensdag 25 november: 28€/boek, op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding aantal jaarboeken + uw naam, voornaam en adres. Vanaf donderdag 26 november: 30€/boek. Bij verzending per post: +10€. Kruishoutemse Kronieken: 15€/boek. Beschermleden: 50€ (waarvoor jaarboek + vermelding in jaarboek en op website).