kip en ei   ECC 1   ECC 2

In 1978 gaf het plaatselijke Willemsfonds met een cartoontentoonstelling extra pigment aan de Gulden Eifeesten. Initiatiefnemer was Rudy Gheysens, nu nog steeds voorzitter van het ECC (European Cartoon Center). Hultheim vroeg hem waar hij het idee haalde voor cartoons, een artistiek genre dat toen zeker nog niet 'in' was; de doorsnee Vlaming kende hoogstens ‘Zoek de muis’ van Buth in dagblad ‘Het Volk’ tijdens de Tour de France.

Rudy’s antwoord: “Mijn vrouw gaf in 1978 les in een wijkschooltje in Deinze en de kleuteronderwijzeres daar was de toenmalige echtgenote van Jacques Moeraert (de cartoonist ZAK). Hij gaf mij de tip een tentoonstelling met cartoons te organiseren ter gelegenheid van de Eifeesten. Tentoonstellingen van schilderijen en beeldhouwwerk zag je overal. Cartoons in “levende lijve” had nog niemand in Kruishoutem gezien. Dit ging door in de bank (het toenmalige Landbouwkrediet) naast café Casino in een oude smisse. We kregen heel wat kritiek. De tijdsgeest was anders. Het medium was eerder onbekend (de reële tekeningen toch), de tekenaars waren eerder onbekend, al waren er originelen bij van Gal, Picha, Zak, Pirana, Royer en vele anderen, en sommige cartoons waren nogal “aangebrand” voor het Kruishoutemse publiek (al keken ze er graag naar). Daarna ging de wedstrijd om de 2 jaar door en hebben we waarschijnlijk alle bruikbare locaties in Kruishoutem aangedaan (sporthal, refter gemeenteschool, zaaltje ASLK (nu C&S Optiek), de Schoenenfabriek om uiteindelijk onze eigen “vaste” stek te hebben. En de rest is historie.”.

Een historie om U tegen te zeggen. Vanaf 1981 - nu 40 jaar geleden - werd de wedstrijd opengesteld voor deelnemers uit alle Europese landen. De Euro-Kartoenale was m.a.w. een feit. Het tweejaarlijkse event heeft trouwens intussen de Europese grenzen al lang overschreden. Een volgende mijlpaal was de opening in 2007 van de ‘eigen vaste stek’, een belevings- en ontmoetingsmuseum - het European Cartoon Center - in Kruishoutem. Driemaandelijks worden er nieuwe cartoon- en karikatuurexhibities opgezet. Het ECC is meer dan een bezoek waard. Door corona moet u reserveren. Zie: www.ecc-kruishoutem.be/praktisch.html.

Ondanks COVID19 gaat dit jaar de Euro-Kartoenale wedstrijd wel degelijk door. Het is de 23ste editie. Opening en prijsuitreiking zijn voorzien voor Paaszaterdag 3 april via digitale live uitzending. De exhibitie loopt vervolgens van 4 april tot 25 juni 2021. Dit uiteraard onder voorbehoud van coronabeperkingen. Het ECC-bestuur houdt u op de hoogte via o.a.: www.ecc-kruishoutem.be.

 Tekst en illustraties: copyright bij www.ecc-kruishoutem.be