Rechtover herberg ‘de Marolle’ aan de Deinsesteenweg staat één van de mooiste (want één van de enige) art deco woningen van Kruishoutem.

Art deco Marolle 1

(foto Edwin De Borggraeve)

De Zusters van de Heilige Franciscus van Assisi met moederhuis te Opbrakel hadden vanaf 1839 in het centrum van Kruishoutem - meer specifiek in de Brugstraat in de buurt waar nu het European Cartoon Center is gevestigd - een zorgcomplex met klooster, school, pensionaat en ouderlingentehuis opgericht. 40 jaar later - in 1879 - startten ze met onderwijs op de Marolle, eerst op de bovenverdieping van een café. Het jaar nadien werd een schooltje gebouwd met uitbreidingen in 1900 en 1902, dank zij schenkingen van Eulalie Van der Donckt (1823-1907), dochter van burgemeester Theodoor en echtgenote van volksvertegenwoordiger Philippe De Kepper (1821-1897). Het echtpaar was in 1897 ook reeds financieel tussengekomen bij de bouw van de vrije lagere school (de latere ‘Patronage’) in de Hoogstraat en wordt nu nog herinnerd door de benaming van het nieuwe Parochiale Centrum ‘De Kepper’ dat in februari 2019 opende.

Dagelijks trokken de zusters van de Brugstraat naar de Marolle heen en weer om er onderwijs te geven, een dagelijkse voettocht van 6km. In 1930 kwam er een einde aan dit ongemak. Luttele jaren nadat de Paters Passionisten in de onmiddellijke buurt de Sint-Gabriëlkerk (1926) en klooster (1927) hadden laten bouwen, richtten de Zusters van Opbrakel links van hun school een kloosterwoning op en konden vier nonnen er hun intrek nemen. De Zusters en de Paters leefden op de Marolle in een wederzijdse verstandhouding. Elk speelde zijn rol; de Zusters verzorgden het vrij onderwijs en de Paters de zielenzorg in de brede zin van het woord. 

   Art deco Marolle 2      Art deco Marolle 3 

Foto links: de zijgevel van het vroegere klooster met onder de oculus (latijn voor ‘oog’ - een cirkelvormige opening of raam) twee engelen in baksteenreliëf met natuurstenen hoofdjes. Foto rechts: de voordeur met de letters S en F op de pijlers (foto’s Edwin De Borggraeve).

Nadat de zusters het klooster hadden verlaten, werd het gekocht door meubelmaker Vande Moortele, die er ook zijn werkatelier onderbracht. In het begin van deze eeuw werd het door de actuele bewoners gerenoveerd. De aandachtige toeschouwer merkt in de kunstig versierde deurpijlers de initialen S en F van Sint-Franciscus, de patroonheilige van de zusterorde. Het schoolgebouw rechts van de art deco woning ging recentelijk tegen de vlakte voor een appartementencomplex.

Zie:
  • DE BEL Raoul, De zusters van de H. Franciscus van Assisi in Kruishoutem: van kantschool tot Sancta Familia (1939-1999), jaarboek Hultheim 2006, p. 188-189.
  • Inventaris Onroerend Erfgoed
  • Bijkomende info door Jozef Verzele en Chris Vander Meeren