Met bomen omzoomde dreven werden aangelegd vanaf de 17de eeuw. Veel gebruikte bomensoorten waren beuk, eik, plataan, linde en populier. Ze vervulden een tuinarchitecturele rol omheen een kasteeldomein waarbij ze een effect van symmetrie en perspectief beoogden. Ze beklemtoonden het belang van het adellijke domein ten aanzien van en in de naaste omgeving.

Dit is zeker het geval te Lozer. De kasteeldreef die het kasteel della Faille d’Huysse verbindt met de kerk is zelfs omzoomd met een dubbele rij beuken. Enkel aanzienlijke adellijke geslachten mochten dit doen. De dubbele rij stond symbool voor hun status en macht. Dergelijke dreven waren doorgaans voorbehouden voor de kasteelbewoners en hun gasten. Terwijl de hooggeplaatste personaliteiten in een koets over de hoofdweg hobbelden, moesten personeel en omwonenden over de zijwegels tussen de dubbele bomenrijen lopen, oplettend natuurlijk dat ze niet struikelden over de boomwortels.

Indien u meent dat de dreef te Lozer werd aangelegd om een link te leggen tussen kasteel en kerk, dan heeft u het verkeerd voor. Reeds op de kaarten Villaret (circa 1745) en Ferraris (circa 1775) wordt de dreef aangegeven. De kerk werd in 1845 opgetrokken. En pas in het laatste kwart van de 19de eeuw ontwikkelde zich de dorspkern.

kaart villaret 1745 kasteeldreef   beukendreef 2021 Lozer

Links: detail van Kaart Villaret (1745) met centraal onderaan het château de Huysse en met erboven de kasteeldreef in noordoostelijke richting naar waar later Lozerdorp zich zou ontwikkelen. U merkt in 1745 aan het (nu nog bestaande) vijfwegenpunt geen kerk en amper een paar huizen in een bosrijke omgeving. Rechts: de dreef in de winter van 2021 met aan elke kant een dubbele rij beuken, geschranst aangeplant (foto Edwin De Borggraeve).

De huidige dreef bestaat uit vier beukenrijen, twee links en twee rechts van de onverharde weg. De onderlinge afstand tussen de bomen in de rijen zelf bedraagt ongeveer 11 meter. De plantafstand tussen de dubbele bomenrijen is 4 meter, de bomen zijn geschrankt aangeplant. De twee middelste rijen langs de toegangsweg staan 9 meter uit elkaar.

Info bij: Inventaris Onroerend Erfgoed en bij Lieven Kinds