Een grafkelder is een begraafplaats in de ondergrond van een kasteel, een kerk, een kapel of onder een monument. Het is de ultieme bestemming voor de overledenen van vooraanstaande families.

De locatie van de grafkelder van de adellijke familie de Ghellinck d’Elseghem, de vroegere bewoners van het kasteel van Wannegem-Lede, bevindt aan de achterzijde van de Sint-Dionysiuskerk te Lede en wordt uitgelijnd door arduinen paaltjes. Tegen de apsis van de kerk staat een piëtabeeld met op de sokkel het wapenschild van het adellijke geslacht. Bij de begrafenis van een familielid werd de ondergrondse keldertrap vrijgemaakt, na de ceremonie weer met aarde dichtgegooid en werd de kelder vervolgens met struiken beplant of met gras bezaaid.

Grafkelder De Ghellinck Elsegem 1   Grafkelder De Ghellinck Elsegem 2
(foto links Edwin De Borggraeve - foto rechts Chris Vanhoutteghem - info grafkelder Roland Broekaert)

 

Maar hoe ziet de ondergrondse crypte te Lede eruit ? Welnu, zeer sober; een middengang met rechts en links nissen waarin de lijkkisten zich bevinden. De gewelven van de gang en van de nissen zijn licht gebogen uitgemetseld in rode baksteen. Wegens respect voor privacy toont Hultheim geen foto’ van individuele nissen.

Zie ook: