Locatie Terwostinnen

Kruishoutem. Foto vanuit de toren van de Sint-Eligiuskerk. Centraal links op de achtergrond en verscholen achter de bankfilialen op de Markt ziet u wat overblijft van wat ooit een imposante hoeve was. Wat nog rechtstaat, is het half gesloopte hoofdgebouw. Foto: Chris Van der Meeren, 2020.

Dicht bij het centrum van Kruishoutem stond ooit een grote herenhoeve. Daar blijft nu nog slechts een minuscuul deeltje van over, verscholen achter een rij bankinstellingen. De geschiedenis van deze boerderij gaat eeuwen terug in de tijd, ze werd bewoond door meerdere Kruishoutemse baljuws en was ooit een twistappel die zelfs Koning Leopold II in Hoogst Eigen Persoon tot ingrijpen verplichtte. De hoeve is gekend als Hof ter Wostinnen (naar: woestenij), maar is dat wel haar correcte naam? En is de in de buurt gelegen Woestijnestraat terecht naar deze boerderij genoemd? Of is er hier sprake van een historische blunder? M.a.w., Ter Wostinnen or not Ter Wostinnen, that’s the question!  Het antwoord leest u in de bijdrage van Philippe Levrau in het jubileumjaarboek 2021 van Hultheim.

Voorinschrijven kan tot donderdag 25 november: 28€/boek, op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding aantal jaarboeken en uw naam, voornaam en adres. Vanaf vrijdag 26 november: 30€/boek. Bij verzending per post: +10€. Beschermleden: 50€ (waarvoor jaarboek + vermelding in jaarboek en op website). Voorstelling: CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg, 22, te Kruishoutem/Kruisem op vrijdag 10 december om 20u00.