Hoe gesofisticeerd de technologische maatschappij ook is geworden, de natuurelementen bedwingen zal de mens wellicht nooit kunnen. 165 jaar geleden trok een sneeuwstorm over de regionale driehoek Kortrijk-Deinze-Oudenaarde, met uitlopers tot aan de zee. 

Alle trein- en postkoetsverkeer kwam stil te vallen en de tarweprijs schoot de hoogte in door gebrek aan toevoer: “Verleden zaterdag heeft een geweldig onweder gewoed in de omstreken van Audenaerde, Deynze, Kortryk, enz. Dit onweder strekte zich tot de zeekust uit. Den trein van Kortryk, die hier (te Brugge) in den morgend moest aenkomen, heeft maer in den namiddag onze statie bereikt. Eene hulplocomotiev, uit Gent afgezonden, vond ten trein in den sneeuw vastzitten digt by Olsene. De diligencie van Audenaerde, die ten 6 uren te Gent moest wezen, is hier slechts ten 9 uren ’s avonds kunnen aenkomen.

Train en hiver 1875

Train en hiver’ door Claude Monet, olieverf op doek 1875

De postmael ten 8 uren en half ’s avonds uit Deynze naar Audenaerde vertrokken, heeft te Wannegem-Lede haren togt niet kunnen voortzetten, uit hoofde van den sneeuw.”. De post werd in 1865 tussen Deinze en Oudenaarde per diligence vervoerd. De tramlijn tussen beide provinciesteden werd immers pas in 1888 in gebruik genomen. “De depechen zijn per expres te peerd naer Audenaerde gedragen en aldaer vier uren te laet aengekomen. De merkten van Kortryk en Dendermonde zyn niet kunnen bevoorraad worden uit hoofde der belemmering van de wegen door de sneeuw. Uit hoofde van den overvloedigen sneeuw waren er maer 50 hectoliters graen ter merkt van Kortryk. Den prys der tarwe stond aen 24 à 28 fr. per hectoliter. Er heeft derhalve eene ryzing van 70 centimen plaets gehad.” (Gazette van Brugge - 31.12. 1856).