Theodoor Van der Donckt   Graftombe Van der Donckt

Links: foto van gravure Theodoor Van der Donckt (archief Hultheim). Rechts foto grafmonument Van der Donckt-Vijvens aan de rechterzijde van het kerkhof te Kruishoutem (foto Raf Van der Donckt)

Theodoor Frans Jozef was afkomstig van Oudenaarde. Door zijn huwelijk in 1821 met Frederica Blandina Vijvens (1798-1851) kwam hij in Cruyshautem terecht. Hij was dertig jaar burgemeester van 1848 tot zijn overlijden. Vlaanderen was toen een achtergesteld gebied met armoede, drankzucht, analfabetisme, epidemieën, mislukte oogsten en grote mortaliteitscijfers. Voor hij burgemeester werd, had hij zich als arts reeds verdienstelijk gemaakt, toen cholera de regio teisterde.

Theo (in de volksmond ‘Peetse’) moderniseerde de gemeente, maar met de hand op de portemonnee. Onder zijn bestuur kwam er een nieuwe kerk (1856), een nieuwe gemeenteschool (1875), een nieuw gemeentehuis (1875) en een brandweerkorps (1850). Hij was een Vlaamsgezind en vooruitziend politieker met managerstalent. Hij was trouwens de eerste Kruishoutemnaar zonder blauw bloed die in 1852 een zitje in het Parlement wist te halen én dat 26 jaar vasthield tot zijn overlijden. Geridderd in de Leopoldsorde in 1856.