Op 16 december 1891 werd Wannegemnaar Henri Gabriëls (1838-1921) door Paus Leo XIII tot bisschop van Ogdensburg (USA) benoemd. Hij werkte toen al een 30-tal jaren in de Verenigde Staten als professor dogmatiek en kerkgeschiedenis te Troy (staat New York).

Henri Gabriels 1838 1921   Wapenschild Henri Gabriels

Links: Henri Gabriëls als bisschop (foto in: "The Catholic Church in the United States of America: Undertaken to Celebrate the Golden Jubilee of His Holiness, Pope Pius X, Volume 3.", p. 623). Rechts: zijn bisschoppelijk wapenschild: ‘In virtute Dei’ (‘In de kracht van God’), zoals afgebeeld in een glasraam van de Sint-Machutuskerk te Wannegem (foto Edwin De Borggraeve).

De officiële wijding ging 130 jaar geleden door - op 5 mei 1892 - in het bijzijn van 4 aartsbisschoppen, 19 bisschoppen, 500 priesters en 4.000 burgers. Na de ceremonie mochten de hoge geestelijken aan de feestdis aanschuiven voor een menu met niet minder dan twaalf ‘gangen’. In de Vlaamse pers van iets meer dan een maand later: ”Deze week ontvingen wij nauwkeurige bijzonderheden aangaande de consecratie van Z.D. Hoogw. H. Gabriels, bisschop van Ogdensburg, N.Y. Het kort bericht verleden week meêgedeeld was zeker onnauwkeurig; in plaats van 14 aartsbisschoppen namen aan de plechtigheden deel: (waarna een opsomming volgt van 23 aartsbisschoppen en bisschoppen, afkomstig uit Canada en de USA). Verder verscheidene abten en voorname geestelijken uit alle deelen des lands, o.a. de Zeer Eerw. heer P.A. Puissant, opvolger van Dr. Gabriels als president van het seminarie te Troy, de faculteit van gezegd seminarie en meer dan 500 priesters. Nooit werd er in dit land eenen bisschop gewijd waarbij zooveel belangstelling aan den dag werd gelegd. Minstens 4.000 leeken woonden de plechtigheden bij. Mgr Gabriels werd op den dag zijner wijding geschenken ter hand gesteld ter waarde van ongeveer fl. 10.000 (3.000 US dollar), en dit is zeker wel een bewijs van de algemeene achting welke hij geniet.” (Het Land van Aelst - 19 juni 1892).