Omstreeks 1735 werd ten zuidoosten van het kasteeldomein Ayshove te Cruyshautem in opdracht van graaf Willem van der Meere een steenbakkerij opgericht. In de eerste plaats voor eigen gebruik bestemd, leverde ze mettertijd ook aan derden. Door het verdwijnen van strodaken werd vanaf 1887 overgeschakeld naar het bakken van pannen. De site bleef onder de opvolgende adellijke familie Desmanet de Biesme operationeel, uiteindelijk tot na de Tweede Wereldoorlog en werd pas gesloopt in de zestiger jaren. Alleen de ranke, neogotische directiewoning de dato 1897, opgetrokken op last van burggravin Julie Desmanet de Biesme, en een opslaggebouwtje met uniek dak (maltakruis - het embleem van de pannenbakkerij) bleven bewaard.

Dakpan Desmanet de Biesme maltakruis  Opslagplaats pannenbakkerij colijnstraat Kruishoutem

Links: dakpan Desmanet de Biesme (DDB) met Maltakruis als embleem (foto Raoul De Bel). Rechts: opslagplaats van de vroegere pannenbakkerij (met Maltakruis in dak) in de Colijnstraat te Kruishoutem (foto Edwin De Borggraeve).

110 jaar geleden verongelukte een jonge knaap op weg naar Huise met een kar volgeladen Desmanet de Biesme pannen: “HUYSSE - De genaamde Cyriel D’Hondt, oud 16 jaar, knecht bij De Keukelaer, kwam met een geladen wagen van de pannenbakkerij van Cruyshautem gereden. Hij zat op den dissel. Op de wijk Kapellen verloor hij het evenwicht en viel tusschen den kantsteen van ’t gaanpad en het wiel. De arme jongen werd de borst gepletterd. Hij bleef op den slag dood.” (Het Volk - 30 mei 1912).