Op maandag 25 augustus 1980 nam Wannegem-Lede afscheid van zijn laatste burgemeester Aloïs Van Cauwenberghe. Een kleine vier jaar ervoor was de gemeente opgegaan in een fusie met Kruishoutem.

 ALOIS VAN CAUWENBERGHE 1900 1980  ALOIS VAN CAUWENBERGHE 1900 1980 GRAF

Foto links: ‘Wannegem-Lede. Dorp van stilte’. Foto rechts: Edwin De Borggraeve.

De politieke loopbaan van Aloïs begon als gemeenteraadslid in 1946. Het jaar nadien werd hij schepen. In 1953 wordt hij in de Liber Memorialis (het ‘dagboek’ van de pastoor) van de Sint-Machutusparochie ook vermeld als lid van de kerkfabriek. Van 1969 tot de fusie met Kruishoutem op 1 januari 1977 werd hij in opvolging van ridder de Ghellick d’Elseghem de laatste burgemeester van Wannegem-Lede. Aloïs was trouwens ook de enige, niet-adellijke burgemeester van de twee dorpen. Voordien was de burgemeesterssjerp er steeds het monopolie van de familie de Ghellinck d’Elseghem geweest. Onder het bewind van Aloïs moderniseerde Wannegem-Lede vooral zijn infrastructuur buiten de dorpskernen: openbare verlichting, waterleiding en verharde wegen.