55 jaar geleden. Vlaanderen hinkt in de zestiger jaren op twee gedachten. Vrije liefde, langharig tuig, summer in the city en Leuven Vlaams. Allemaal goed en wel in de grootstad en aan den unief, maar toch (nog) niet in la Flandre profonde. Daar zwaaien burgemeester, pastoor, notaris en hoofdonderwijzer - meestal in die volgorde van belangrijkheid - nog de plak.

Jules De Bruycker 13de pastoor Lozer

Op 7 januari 1968 - The Beatles hebben net een maand voordien (op 8 december 1967) hun album Magical Mystery Tour uitgebracht - wordt E.H. Jules De Bruycker als dertiende pastoor van Lozer aangesteld. Geflankeerd door Z.E.H. Deken Van den Abbeele leidt de nieuwe zielenherder - op de foto links - de stoet van plaatselijke notabelen; schepen Jeroom Staelens en de bestuursleden van de kerkfabriek Omer De Keukeleire, Oscar Bauters, Aimé Vanden Heede en Marcel De Vrieze. In zelfbewuste ernst en met vastberaden tred gaat het van de O.L. Vrouw van Bijstandskerk naar de pastorie (foto E.H. Raf Latoir).

Zie: DEVOS Patrick, Lozer: een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, jaarboek Hultheim 2009, p. 178-215.