Op initiatief van en met financiering van de familie della Faille d’Huysse opende te Lozer op 15 april 1845 de OL Vrouw van Bijstandkerk de deuren. Maar … de kerk had geen toren. Subsidies werden aangevraagd, maar het dossier bleef 16 jaar aanslepen: “In 1861 wordt den toren der kerk opgebouwd voor de som van 6000 franken door kerk, Provincie, Staat en 2000 franken bij testament van wijlen Joannes Vanden Moortel van Huisse.” (Liber Memorialis Lozer).

kerk lozer 1  kerk lozer 2  kerk lozer 3  kerk lozer 4

Foto links: oostzijde van de kerk. Zicht op de tussenmuur tussen kerk en kerktoren. Let op de plaatsing van de stenen en het voegwerk links van de regenpijp. Ook de tussenmuur zelf vertoont sporen van herstelling van barsten. Foto links midden: detail. Foto rechts midden: westzijde van de kerk. Zicht op de tussenmuur tussen kerk en kerktoren. Let op de plaatsing van de stenen en voegwerk rechts van de regenpijp. Ook hier is er in de tussenmuur een kleinere scheur linksboven het raam gerepareerd. Foto rechts: detail. (foto’s Edwin De Borggraeve).

De toren werd klaarblijkelijk met twee schuine tussenmuren in de kerk geïntegreerd. Sporen zijn in elk geval nu nog waar te nemen in het metsel- en voegwerk aan de hoeken, waarop de bijbouw 16 jaar later aansloot. De plaats van vermoedelijke aanbouw vertoont eigenaardig geplaatste bakstenen en dito metsel- en voegwerk. Op net dezelfde plaatsen - maar dan in de binnenkant van de kerk - vertonen zich barsten in het plaasterwerk van het koor. In de beide buitentussenmuren zelf zijn herstelde scheuren waarneembaar. De toren heeft zich m.a.w. in de loop der jaren enigszins anders ‘gezet’ dan het hoofdgebouw van de kerk.

Zie: