Zusters van Assisi 01   Zusters van Assisi 02

Foto links : de grafstenen aan de linkerzijde van het kruisbeeld. Foto rechts: het kruisbeeld in het midden van de rij. Opschrift: ‘De Zusters van den H. Franciscus van Assisi R.I.P.’ (foto’s Edwin De Borggraeve).

Messoeurs Pauline, Marie-Louise, Cordule, Salomé, Yvonne, Crescentia, Chantal, Anastasie, Leonilla, Césarine, Leocadie, Irène, Rufine, Désirée, Julita, Richarde, Urbanie, Emma, Lucilla, Marie-Joseph, Emerence, Melanie, Lima, Gertrude, Denise, Hildegarde en Sabine. Zevenentwintig Zusters van Assisi, die van 1839 tot 1999 een zorgcomplex runden in de Brugstraat, vonden een laatste rustplaats op het kerkhof van Kruishoutem. Een indrukwekkende rij grafsteentjes vermeldt hun religieuze naam en geboorte- en sterftejaar. In het midden een kruisbeeld.

De Zusters van de H. Franciscus van Assisi kwamen in 1839 naar Kruishoutem op vraag van pastoor Petrus-Jacobus Senesal (1793-1866). Ze startten een kantschool en een pensionaat voor meisjes in 1840, het jaar daarna was er al een weeshuis. In 1861 volgde een hospice voor bejaarden in de Ommegangstraat (sinds de fusie: Brouwerijstraat). De volgende realisaties waren een bewaarschool in 1868, de start met lager onderwijs in 1876, een school op de Marolle in 1879, een uitbreiding in de Brugstraat met de bouw van de Sancta Familia in 1952 en een schooltje aan de Biest in 1960. Een tanend leerlingenbestand leidde ertoe dat de school in de Brugstraat de deuren sloot in 1988. De laatste Zusters verlieten het klooster in maart 1999. In juni 2000 werden klooster, klassen en kapel afgebroken. In de zomer van 2006 ging ook de Sancta Familia tegen de vlakte.

Zusters van Assisi 03   Zusters van Assisi 04

Foto links: de grafsteentjes van de eerst- en laatstgeborene: Zuster Marie-Joseph (1873-1956) en Zuster Lucilla (1921-2009). Foto rechts: de grafstenen aan de rechterzijde van het kruisbeeld (foto’s Edwin De Borggraeve).