Anno Domini 2016

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

jaaroverzicht2016 1   jaaroverzicht2016 2  

Op het einde van het jaar is het goed om in het eigen, heemkundig hart te kijken. Voor een overzicht van de heem- en geschiedkundige weetjes van onze gemeente van het afgelopen jaar, klik aan: Anno Domini 2016. U beleeft het allemaal opnieuw, alsof het gisteren was!  Hultheim wenst u een gezond, vredevol en verdraagzaam 2017 toe. Ons verleden hebben we. Onze toekomst maken we.

jaaroverzicht2016 3    jaaroverzicht2016 4

De Marolle en Nokere hebben elk een dynamisch Kerstcomité met eigen traditie, werking én toekomst.

affiche nokers kerstcafe  kerstgroep

De ‘Kerstverluchtinge’ op de Marolle gaat terug tot 1955. Dit betekent dat de Passionistenstraat dit jaar voor de 62ste keer tot een feeëriek decor werd omgetoverd. De ingreep op de site van het vroegere klooster noopte de bestuursleden tot enige aanpassingen en de bouw van een nieuwe kerststal. Het resultaat mag beslist gezien zijn! In de maand januari trekken de Marolliens bovendien al zingend door de straten, om het jaar in de eigen wijk en in de rest van Kruishoutem. 

Sinds 1991 versiert het plaatselijk Kerstcomité de Nokeredorpstraat met kerstbomen en stemmige verlichting. Dit jaar dus voor de 26ste keer. In 2000 werd gestart met concerten. Op tweede Kerstdag komt Dana Winner (gekend van de hit ‘De oude Kerstman en de zee’) naar de Sint-Ursmaruskerk. Vandaag 23 december openen de Nokerse Kerstkerels een X-Mas pop-up café in estaminet ‘De Hemel’  (kon een naam meer toepasselijk zijn?). Hopelijk is de herberg net als te Bethlehem tweeduizend en zestien jaar geleden niet te klein !

Beide comités brengen licht en muziek in de donkere dagen. Ze doen dat met passie. Ze raken de harten van ons allen.

kippen

Dat Kruishoutem dé gemeente is van kip en ei, dat weet iedereen. 105 jaar geleden wisten enkele stoutmoedige onverlaten dat ook, want: “CRUYSHAUTEM - Dieven - Eergisteren nacht zijn dieven gedrongen in de stalling van den voerman Germonprez en hebben er al de kiekens gestolen. Toen zijn zij bij M. Talpe binnengebroken en hebben er insgelijks de kiekens medegenomen.” (De Volksstem - 14.12.1911). Waarschijnlijk belandde de buit op menige eindejaarsdis. Een kieken van Kruishoutem, dat smaakt toch beter dan een leghoen van Zingem (*). Zeg nu zelf !

zingems leghoen

(*) Het Zingems leghoen is een Belgisch kippenras, gekweekt in de zeventiger jaren door Dion De Laporte in Zingem. Het is een rustige kip. In groep met andere rassen vertonen de Zingemse leghoenen een zeer verdraagzaam gedrag. Ze beschikken over een goed weerstandsvermogen waardoor ze gemakkelijk te houden zijn en geen bijzondere eisen stellen. Omdat ze rustig van aard zijn, kunnen volwassen dieren gemakkelijk gehuisvest worden binnen een afsluiting van 1,5 m hoogte. Enige gelijkenis tussen het Zingems leghoen en de inwoners van dezelfde gemeente speelt zich louter af in de fantasie van de lezer.

 

 

 

Zie: VAN DER MEEREN Chris, Kruishoutems glorierijk verleden van markt, kip en ei. Van Lodewijk XIV’s oorkonde tot Europese eiermarkt, jaarboek Hultheim 2015, p.100-143.

de uitkijktoren 2016

Kruishoutem heeft oog voor zijn heemkundig erfgoed. Kristof Callens, schepen van o.a. toerisme, kondigde aan dat het gemeentebestuur 45.000 € uittrekt voor een nieuwe uitkijktoren. Het actuele exemplaar, dat in 1963 werd gebouwd op de glooiingen naar de Leievallei, was de laatste jaren inderdaad in een staat van verval.

De nieuwe toren zal hoog genoeg moeten worden opgetrokken, tot boven de bomenrij aan de overzijde van de Machelsestraat. Die belemmert immers het panorama naar het westen. Zie: Uitkijk tornt opnieuw boven bomen uit. Men kan de bomen uiteraard ook opnieuw snoeien - of nog beter - rooien.

Zie:

   groten oorlog 2   groten oorlog 3

11 november: 98 jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog. 

100 jaar geleden, in 1916, werd er vooral strijd geleverd aan de Somme (Verdun). In België had het IJzerfront zich gestabiliseerd. Vriend en vijand hadden zich ingegraven. De Belgen zaten verschanst achter een onder water gezette strook, van de Noordzee tot vlak boven Ieper. Dat jaar sneuvelden 6 Kruishoutemse jongens in de Westhoek. Het Hultheim-jaarboek 2016 haalt ze voor u uit de vergetelheid. Heeft u het boek al besteld ?

jules sterckx   chiro singa

Jules Sterckx, geboren te Geel op 19.02.1934, stierf op 10 oktober jongstleden te Kortrijk. Hij was de laatste van de paters passionisten die op de Marolle actief zijn geweest. EH Sterckx was overste van het klooster van 1967 tot 1992. Hij was stichter en gedurende 27 jaar proost van de jongenschiro Singa (Sint-Gabriël). In 1981 richtte hij het toneelgezelschap ’t Komt in Orde op. Tot dit jaar stond hij mee in voor de regie.

Het jaar 2016 was m.a.w. het jaar van de sloop van het kloostergebouw én van het overlijden van de laatste pater van de orde die tussen 1927 en 1992 op indrukwekkende wijze een stempel heeft gedrukt op de wijk. Een bladzijde is definitief omgedraaid.

Zie: VERZELE Gaby, VERZELE Jozef en VAN CAUWENBERGHE Johan, De passionisten en de Marolle: 78 jaar intens samenleven, jaarboek Hultheim 2004, p.202-228.