Lozer mei regenboog

Foto Philippe De Preester

Laat je niets wijsmaken. Lozermei bestaat in 2018 wel degelijk 156 jaar en is m.a.w. aan zijn 157ste editie toe. De ommegang startte in 1862, een jaar vroeger dan algemeen wordt gedacht. In 1863 schreef een plaatselijke reporter in de Oudenaardse gazet De Scheldegalm: “Morgen, zondag 3 mei, zal te Lozer plegtiglyk de oktave van O.L. Vrouw der Zeven Weeeën geopend worden. Een luisterlyke stoet, waerby een groot getal maegdekens en meer dan 300 leden van verscheidene genootschappen, zullen den omgang doen, door zyne Hoogw. den Bisschop voorleden jaar ingerigt.”

In 1971 filmde Roland Van Huffel het dorpsleven van Lozer. De bedevaart en de bijhorende kermis kwamen aan bod. Zie het filmpje vanaf 0:10: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/167-in-t-dorp-van-klein-lozer-ten-jare-1971. Ook dit jaar is er nog plaats voor het religieuze aspect van de ommegang. Het valt evenwel te betwijfelen of daarbij nog ‘een groot getal maegdekens’ aanwezig zal zijn.

Zie ook: