INHULDIGING TRAMLIJN DEYNZE AUDENAERDE 1 INHULDIGING TRAMLIJN DEYNZE AUDENAERDE 2

130 jaar geleden, op zondag 4 november 1888, werd de tramlijn Deynze-Audenaerde plechtig ingehuldigd door de toenmalige politieke high society. De katholieke ministers Vandenpeereboom en De Bruyn kwamen met meerdere senatoren en volksvertegenwoordigers per trein naar Deinze afgezakt om van daar de tram feestelijk naar Oudenaarde in te rijden. Lunch in Deynze, bij wijze van vieruurtje een heildronk in Cruyshautem, een afrondend souper te Audenaerde, en tussendoor hier en daar wat lintjes doorknippen, dat was zo een beetje het idee.

Was de ontvangst in de Leiestad eerder koeltjes, in Cruyshautem konden de eregasten zich in het gemeentehuis laven aan ‘den erewijn’, terwijl op de markt ‘2 luchtballen’  opstegen. De tram bracht het hoge gezelschap vervolgens naar Audenaerde. Met zicht op het majestueuze stadhuis schoven de heren politici graag aan bij traiteur C. Crombé voor een copieus souper, waarvan 130 jaar later zelfs Peter Goossens nog redelijk paf zou kunnen staan. Of de notabelen na de talrijke Bourgognes, Bordeaux en champagnes politiek-correct de tram en trein terug naar huis hebben genomen, kon niet worden achterhaald.

In het Hultheim-jaarboek 2018 wordt een artikel opgenomen over 55 jaren tram doorheen Cruyshautem: ’55 jaar tramtragedies (1888-1943)’. Voorinschrijven kan sinds 17 oktober.