Stropers boswachters

Nauwelijks 10 maanden voordien was Hendrik Heddebaut, jachtopziener van graaf Ruffo de Bonneval, betrokken geweest bij de dood van wildstroper Aimé Lefevre in de buurt van Villa Tsjoen te Nokere.

In oktober 1933 - nu 85 jaar geleden - ging hij opnieuw de confrontatie aan met pensjagers: “Botsing tusschen Jachtwachters en Pensjagers te Nokere - Woensdagnacht had op de wijk Roetjes eene botsing plaats tusschen jachtwachters en wildstroopers. Pensjagers hadden juist een haas geschoten in de nabijheid van de jachtwachters Hellebout en diens collega. Deze laatste snelden ter plaats, doch werden op geweerschoten onthaald, waarop zij terugschoten. De pensjagers zijn niet gekend, alhoewel zware vermoedens wegen op personen uit Oycke. De jachtwachters meenen zelfs dat een der wildstroopers gekwetst moet zijn. De gendarmerie van Kruishoutem en van Audenaarde onderzoeken de zaak.” (De Volksstem - 14.10.1933).  

Zie ook: DE BORGGRAEVE Edwin, Nokerse wildstroperij: een vleugje klassenstrijd en een snuifje Calimero-gedrag (1936-1932-1933), jaarboek hultheim 2016, p.242-245.