geld verloren

Je kent ongetwijfeld dat gevoel. Je bent iets kwijt, een bankkaart bijvoorbeeld. Heb je ze ergens ‘verkeerd gelegd’ … of erger, werd je het slachtoffer van diefstal?

Deze koud zweet bezorgende onzekerheid is van alle tijden, ook 90 jaar geleden: “De inwoner van Cruyshautem die verleden week ter markt van Deinze eene som gelds gerobberd werd, had deze som van twee duizend frank geborgen in een klein kastje dat van achter op de kar stond. Na onderzoek viel het moeilijk uit te maken of het geld gestolen werd ter markt zelf, ofwel of het geld verloren geraakte tijdens het vervoer van Cruyshautem naar Deinze. Het is te hoopen dat de vinder eerlijk genoeg weze om het terug te bezorgen.” (De Leye. Katholiek weekblad, 17.11.1929).