Herdenkingsbeeld wereldoorlog11 jaar na het einde van de Groote Oorlog  werden de Kruishoutemse soldaten die gesneuveld waren 'voor outer en heerd'  herdacht. Dat is nu nog steeds het geval. Voor de diverse plechtigheden in Kruisem verwijzen we graag naar het gemeentelijk infoblad 'XM Info', p.7.

Blijkbaar beschikten de oud-strijders in 1929 wel over meer vocale-muzikale kwaliteiten dan nu. Polyfonie was hen niet vreemd. 90 jaar geleden immers: “11 Novemberfeest - Het 11 Novemberfeest werd alhier met gepaste plechtigheid gevierd. De dienst ter kerk bracht veel toehoorders, die een gebed stortten voor de duurbare overledene broeders in den oorlog. Een 16-eeuwsche zang werd uitgevoerd in 4 stemmig koor door de Oud-Strijders van Cruyshautem, “Broeder, vaarwel, Ick sie du niet meer weer” ... onder de kundige leiding van Mr. Prudent van Rechem, koster Cruyshautem.” (De Leye. Katholiek Weekblad - 17.11.1929).