Sint Elooi

De ietwat sip ogende - had hij iets te diep in de kelk gekeken? - Sint-Eligius (Sint-Elooi) is de patroonheilige van edelsmeden en landbouwers. De heilige wordt door de Kruishoutemse Boerengilde sinds haar ontstaan in 1919 jaarlijks herdacht in de decembermaand. Eucharistievieringen, lezingen, etentjes, tombola’s, zelfs met de rokskes  zwaaiende danspartijen kleurden de afgelopen honderd jaar de boereloei-feesten. In 1929 haalden de Kruishoutemse landbouwers er een goochelaar/hypnotiseur bij. De toenmalige Gili  had zichzelf de exotisch-wijsgerige naam Professor Florimontso  aangemeten. Hij liet het verbijsterde publiek in de Patronage bijna met een dode achter. Of was het een illusie? Was de professor een schijnheilige?

“Cruyshautem. St.Eloy de boerenfeestdag werd dit jaar gevierd als nooit. ’s Voormiddags drentelen talrijke boeren de markt rond. Feestelijke gezichten van ‘de dag is aan ons’ en verlangen naar ’t heele verloop van den feestdag. Te 10 ure gaf adv. Van den Bussche, ’n gemoedelijke en pittige voordracht over de Pachtwet. Te 1 uur, voeten onder de feesttafel. Lekker kostje begoten met vele glazen bier. Daarna tombola met schoone spijzen voor de aanzittenden.

Te 5 ½ uur, de ‘clou’ van den dag. Kunstavond door Prof. Florimontso. En a-je-blief, vrije ingang voor leden van Boeren- en Boerinnenbond. Dus: zaal te klein. Veel bewondering voor de handige goocheltoeren van Florimontso. Maar één verbazing voor de fijne proeven van telepathie en magnetisme uitgevoerd met toeschouwers. En nog meer toen de magnetiseur ’n juffrouw in schijndood bracht en ze ’n half uur in ’n luchtledige kist opsloot. Velen, vrouwen vooral, ademden vrijer als de juffer weerom tot ’t leven kwam. Florimontso oogstte welverdiend applaus. Hoewel de vertooning haast vier uur duurde, was er spijt bij de toeschouwers dat ’t recols uit was. Hartelijk dank aan den Boerenbond van Kruishoutem voor ’t mooie feest. Komen er nog zoo’n extraatjes?” (De Leye. Katholiek Weekblad - 08.12.1929).

 

Zie: