"Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven samen met zijn verloofde Maria, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lucas, 2, 4-7).

Kerstmarkten, roodneuzige rendieren, schaatspistes, Eisbars, Kerstmannen met een neut op, gloeiwijn à go go. Alles goed en wel, maar de Kerstentiële vraag is en blijft: waar kan het kindeke Jezus ter wereld komen, als er geen stal is en de herbergen gesloten zijn?

In Kruishoutem is hierover duidelijk nagedacht. Zowel op de Marolle, in Wannegem, te Lede als in Nokere timmerden brave lieden een stal op, een baken in het nachtelijke winterduister. Een dergelijke vrome traditie die jaarlijks in ere wordt gehouden, verdient zonder meer ons aller respect. Maar alle jingle bells  nog aan toe! In Lozerdorp en in het centrum van Kersoudem ontbreekt een stal in het straatbeeld! Men wacht er toch niet op een (bouw)vergunning van Hogerhand? Dit kan volgend jaar beter! 

stal 1 2019

stal 2 2019

stal 3 2019

stal 4 2019