Anno Domini 2019

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Herdenkingsbeeld wereldoorlog11 jaar na het einde van de Groote Oorlog  werden de Kruishoutemse soldaten die gesneuveld waren 'voor outer en heerd'  herdacht. Dat is nu nog steeds het geval. Voor de diverse plechtigheden in Kruisem verwijzen we graag naar het gemeentelijk infoblad 'XM Info', p.7.

Blijkbaar beschikten de oud-strijders in 1929 wel over meer vocale-muzikale kwaliteiten dan nu. Polyfonie was hen niet vreemd. 90 jaar geleden immers: “11 Novemberfeest - Het 11 Novemberfeest werd alhier met gepaste plechtigheid gevierd. De dienst ter kerk bracht veel toehoorders, die een gebed stortten voor de duurbare overledene broeders in den oorlog. Een 16-eeuwsche zang werd uitgevoerd in 4 stemmig koor door de Oud-Strijders van Cruyshautem, “Broeder, vaarwel, Ick sie du niet meer weer” ... onder de kundige leiding van Mr. Prudent van Rechem, koster Cruyshautem.” (De Leye. Katholiek Weekblad - 17.11.1929).

 

geld verloren

Je kent ongetwijfeld dat gevoel. Je bent iets kwijt, een bankkaart bijvoorbeeld. Heb je ze ergens ‘verkeerd gelegd’ … of erger, werd je het slachtoffer van diefstal?

Deze koud zweet bezorgende onzekerheid is van alle tijden, ook 90 jaar geleden: “De inwoner van Cruyshautem die verleden week ter markt van Deinze eene som gelds gerobberd werd, had deze som van twee duizend frank geborgen in een klein kastje dat van achter op de kar stond. Na onderzoek viel het moeilijk uit te maken of het geld gestolen werd ter markt zelf, ofwel of het geld verloren geraakte tijdens het vervoer van Cruyshautem naar Deinze. Het is te hoopen dat de vinder eerlijk genoeg weze om het terug te bezorgen.” (De Leye. Katholiek weekblad, 17.11.1929).

 

Het bleef in de familie … 160 jaar geleden: “Den 23 dezer heeft er te Wannegem-Lede een gevecht plaets gehad tusschen eenen landbouwer en zynen zoon. Zy hebben zich wederzyds slagen toegebragt, die hen beyde noodzaken te bed te liggen.” (Den Denderbode - 2 oktober 1859).

rolstoel

Nu zaterdag 5 oktober moet u beslist in de Sint-Ursmaruskerk te Nokere wezen. De Koninklijke Fanfare St.-Cecila van Nokere en de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Zingem geven er een dubbelconcert vanaf 20u00. Toegankelijke muziekstukken van Johan Sebastian Bach, Simon and Garfunkel, Freddie Mercury, Ennio Morricone, e.d. staan op de playlist. Tickets VVK: 8 €, ADD 10 €. Voor info: Rony Lagrange op 0478 49 29 02.

katholieke harmonie van Zingem     Leren Vereert

De katholieke harmonie van Zingem (foto links) zag het levenslicht in 1912 onder impuls van koster Adiel Vandenabeele. Het eerste bestuur was samengesteld uit plaatselijke notabelen met notaris Joseph Van Innis als voorzitter. De activiteitenkalender bestond uit het opluisteren van kermissen en feesten, ook in buurtgemeenten. Daarnaast was en is er nog steeds het traditioneel St.-Ceciliafeest. Sinds 1984 verzorgt de harmonie een lenteconcert. Doordat de gemeente Zingem niet beschikt over een eigen muziekschool, voorziet de harmonie zelf opleidingen. Kinderen worden opgeleid als trommelaar om nadien over te schakelen naar een blaasinstrument. Huidige voorzitter is Kruisems cultuurschepen Gerrit Depaepe.

De Nokerse maatschappij Leren Vereert werd boven de doopvont gehouden in 1886 met burgemeester Eduard De Witte als voorzitter. Oorspronkelijk was het doel van de sosseteit gericht op toneelstukken. In 1911 werd de vereniging omgevormd tot een ‘muziek- en toneelmaatschappij’ (zie foto rechts). Net als de Zingemse collega’s luisterde de fanfare sindsdien talrijke events op binnen en buiten het eigen dorp. De huidige voorzitter is baron Philippe Casier. Jaarlijks luistert de fanfare de dinsdag van Waregem Koerse op en bereikt ze op de hippodroom 40.000 aanwezigen, een massa waarvan rockbands te Werchter alleen maar kunnen dromen.  

St Lombaertskapel na renovatie 01   St Lombaertskapel na renovatie 02   St Lombaertskapel na renovatie 03

Meermaals bracht Hultheim de bouwvallige staat van de Lombaertskapel aan de samenkomst van de Spichte-, Turke- en Vijverdamstraat te Nokere onder de aandacht. Zie o.a. ons bericht van begin 2018 : https://www.hultheim.be/index.php/491-19-01-2018-lombaertskapel-te-nokere-weldra-in-de-steigers?highlight=WyJsb21iYWVydHNrYXBlbCJd. In de lente van vorig jaar werden op last van het gemeentebestuur de renovatiewerken gestart. In de zomer van dit jaar prijkt de kapel er weer in volle glorie. Een blik naar binnen leert ons dat ze leeg staat; de religieuze artefacten en ornamenten van vroeger ontbreken nog.

De kapel werd in 1725 opgericht door de broers Lombaert. Volgend jaar is het bidhuisje m.a.w. 295 jaar oud.

Op dinsdag 5 september 1944 denkt Cruyshautem bevrijd te zijn van de Duitse dwingelandij. ’s Morgens denderen vanuit Waregem the 11th Hussars door het centrum richting Deinze. Nog diezelfde voormiddag komen Sherman en Cromwell tanks toe van the 5th Royal tank Regiment  vanuit Oudenaarde. Ze zwermen uit naar Waregem, Olsene, Deinze en Ouwegem.

Tommies on their tanks in front of the St Eligiuschurch

Thumbs up together with the Tommies on their tanks in front of the St.-Eligiuschurch ! Kruishoutem waant zich bevrijd. Kruishoutem komt op straat. Het is evenwel te vroeg victorie gekraaid. De Duitsers prikken terug de volgende dag; woensdag 6 september 1944 wordt een zwarte dag met burgerslachtoffers aan de Waregemsesteenweg in de buurt van café ‘De Haas’. Pas op vrijdag 8 september 1944 wordt Kruishoutem definitief bevrijd.

N.a.v. deze historische gebeurtenis organiseert Hultheim i.o.v. het Kruisems gemeentebestuur in het Klein Gemeentehuis (Huis Naessens) in het centrum van Kruishoutem een fototentoonstelling. De exhibitie neemt je dag per dag terug mee naar die rumoerige septemberdagen, exact 75 jaar geleden. De foto’s komen grotendeels uit het rijke archief van erevoorzitter Raoul De Bel.

Deze tentoonstelling is eenmalig en exclusief gelinkt aan Open Monumentendag. Mis dit niet !

Open Monumentendag 2019

  • Wat ? fototentoonstelling bevrijdingsdagen Kruishoutem WO II
  • Wanneer ? zondag 8 september 2019
  • Uren ? van 10u tot 12u en van 14u tot 18u.
  • Waar ? Klein Gemeentehuis (Huis Naessens) centrum Kruishoutem
  • Toegang ? gratis
  • Brochure ? gratis